Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O nás

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), který byl založen v roce 2007, vidí svůj význam především v odborných konzultacích, podpoře jednotlivců z řad osob se zdravotním postižením, firem, které postižené osoby zaměstnávají či chtějí zaměstnávat, a to napříč celou Českou republikou. Druhou rovinou je oblast legislativních změn, které mají dopad na trh práce a osoby se zdravotním postižením.

NFOZP je dnes bezesporu respektovanou profesionální organizací a zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením, který má co nabídnout širokému spektru žadatelů z nejrůznějších oblastí komerčního a neziskového sektoru, zaměstnavatelům zdravotně postižených, vzdělávacím institucím, a také jednotlivcům.

Svoji různorodou podporu staví na dvou pilířích. Za prvé na víře, že zaměstnaný člověk se zdravotním postižením je pro společnost velmi důležitý. A za druhé na přesvědčení, že nejúčinnější je taková pomoc, která umožňuje člověku být nezávislým na druhých.

Stručná bilance uplynulých více jak desíti let fungování Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ukazuje, že se NFOZP v českém a mezinárodním sektoru organizací věnujících se neziskové činnosti či zaměstnávání zdravotně postižených etabloval velmi úspěšně, že je na poli zaměstnávání osob se zdravotním postižením stabilním konzultantem a podporou pro ty, kteří podporu v této oblasti potřebují. Jsme tu pro osoby se zdravotním postižením i pro zaměstnavatele, kteří chtějí nebo již zaměstnávají OZP.

Náš cíl

Naším cílem je vytvořit tým vzdělaných zaměstnanců nejlépe z řad lidí žijících se zdravotním postižením a vytvořit prostředí pro získání práce a určité poradenství, jak se k práci dostat nebo jak najít vhodného zaměstnance se zdravotním postižením.

V České republice je zhruba 10 % obyvatel, kteří žijí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. V produktivním věku je těchto lidí minimálně 500 tisíc. Nutno brát v potaz, že ne všichni pobírají invalidní důchod nebo mají vymezenu tzv. invaliditu bez důchodu. O této skupině občanů není zřejmá výše vzdělání ani praxe, či pracovní možnosti. Pracovní ergoterapie se neprovádí.

Každý člověk má právo získávat si finanční prostředky na svůj život prací a je to tak správně. Některým lidem je zapotřebí v tomto počínání pomoci. Pomoc u lidí se zdravotním postižením je velmi důležitá.

V České republice chybí podchycení absolventů ze speciálních škol a jejich získávání pro zapracování, případné dovzdělání stejně jako navazující zaměstnání. Stejným příměrem lze problém popsat i u lidí s handicapem, kteří studují v běžných školách jakéhokoliv typu. Vždy je důležitý záchyt již ve škole, zajištění praktických dovedností, stáží, propojení se zaměstnavatelem.

Podobné je to u lidí, kteří získají díky nemoci či úrazu invaliditu různého stupně v průběhu života. Neprovádí se testování pracovních schopností (pracovní ergoterapie) a stejně tak se nehledá plošně pracovní uplatnění pro tyto osoby.

Výroční zprávy