Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Co je nového

Ombudsman: Jen systematické sledování a analýza umožní zjistit, jak si Česká republika vede při naplňování Úmluvy o právech OZP, zaznělo na mezinárodním semináři

V Česku žije přes 1,1 milionu lidí s postižením. Zatímco některá data o jejich situaci jsou dostupná z různých zdrojů už dnes, jiná u nás dosud nikdo nesleduje. Proto navrhla zástupkyně ombudsmana soubor ukazatelů, které by jako celek mohly v budoucnu ilustrovat, jak si Česko vede v naplňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním...

číst více

Petr Lachnit převzal záštitu nad promocí asistenčních psů Helppes

V sobotu 18. září od 10:00 hod. pořádá v pražském Motole obecně prospěšná společnost Helppes veřejnou promoci letošních psích studentů – asistenčních psů a jejich slavnostní předávání novým majitelům - lidem s handicapem - Super den 2021. Super den proběhne pod záštitou radního Městské části Praha 5, JUDr. Petra Lachnita. Češi jsou národem milovníků psů, alespoň to vyplývá z různých anket a...

číst více

Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami proběhne 17. října 2021

Již 21. ročník konference o technologiích o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v neděli 17. října 2021. Po roční přestávce, kdy kvůli pandemii proběhla konference online, se budou moci účastníci setkat opět fyzicky v Kongresovém centru Praha. Čeká je 23 přednášek a čtyři desítky vystavovatelů s řadou novinek...

číst více

Buďte obezřetní s kým komunikujete!

Touto cestou si Vás dovolujeme informovat, že ke dni 9. 8. 2021, byly bez našeho vědomí na internetových stránkách jedné z mnoha databází firem v záznamu nám dosud neznámé společnosti City Star s.r.o. evidovány jako kontaktní údaje, údaje Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně odkazu na náš projekt Srdcerváči. S ohledem na skutečnost, že jsme byli...

číst více

ÚP: Do OUTPLACEMENTU vstoupilo během prvního roku téměř 1 600 lidí

Už rok realizuje Úřad práce ČR projekt OUTPLACEMENT, jehož prostřednictvím pomáhá jak propouštěným zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům. Během uplynulých 12 měsíců dostalo šanci získat v co nejkratší době novou práci celkem 1 586 lidí, nejčastěji v administrativě, v technických a dělnických oborech. Téměř polovina z nich (777 osob) už nastoupila do dalšího zaměstnání a pětina podpořených (316)...

číst více

ÚP ČR pomáhá OZP získat a udržet si práci

ÚP ČR pomáhá OZP získat a udržet si práci Počet osob se zdravotním postižením (OZP), se kterými Úřad práce ČR loni uzavřel Individuální plán pracovní rehabilitace (IPPR), v meziročním srovnání roste. Zatímco v roce 2017 evidoval ÚP ČR celkem 420 takových dohod, v roce 2019 jich bylo 620. Oproti roku 2014 (74 IPPR) je pak nárůst více než pětinásobný. Vlivem pandemie sice loni počet uzavřených...

číst více

VVOZP: Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

24. června se uskutečnilo druhé zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) v roce 2021. Nejdříve proběhla kontrola úkolů uložených v souvislosti s projednávanými body na předchozích zasedáních. V rámci druhého bodu VVOZP projednal a schválil Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období...

číst více

Sbírka pro handicapované lidi postižené tornádem

Všem handicapovaným spoluobčanům z obcí, které postihlo tornádo a vichřice, nabízí okamžitou finanční pomoc Konto bariéry. Žadatelé se mohou hlásit na e-mailové adrese info@bariery.cz nebo napište na Melantrichova 5, Praha 1. Nutná je stručná žádost, kopie průkazu ZTP/P nebo ZTP a případně stvrzení žádosti od obecního úřadu. Konto bariéry přispěje rychle...

číst více

Ombudsman: Bránit se proti diskriminaci má smysl pracovat

Ombudsman v minulosti ukončil dva případy, u nichž konstatoval zjištění diskriminace. V obou případech se pak stěžovatel a stěžovatelka obrátili na soud, před nímž je zastupovali právníci Pro bono aliance. V obou případech jim dal soud v uplynulých týdnech za pravdu a potvrdil tak závěry ombudsmana. Jeden případ se týkal diskriminace kvůli věku a zdravotnímu postižení, v druhém šlo...

číst více

Ombudsman: Lidé s postižením mají právo na přiměřená opatření, která jim umožní pracovat

Zástupkyně ombudsmana v letošním roce zveřejnila dva výzkumy, které se týkají zaměstnávání lidí s postižením. Jednou z hlavních překážek, která brání většímu pracovnímu zapojení lidí s postižením, jsou chybějící přiměřená opatření v zaměstnání. Zaměstnavatelé jsou povinni přiměřená opatření realizovat, stát je může kontrolovat a splnění povinnosti také vymáhat. Úmluva OSN o právech osob se...

číst více

ROPID: Mikrobusy na objednání pro hendikepované budou od roku 2022 zajišťovat noví dopravci

Aktuálně provozovaná služba mikrobusů na objednání pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze (dále jen přeprava OZP), byla Hlavním městem Prahou na jaře letošního roku přesoutěžena a od 1. 1. 2022 jí budou provozovat dva noví poskytovatelé. Ve veřejné soutěži zvítězili Vega Tour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti budou provozovat 35...

číst více

Ombudsman: V rámci „měsíce bláznovství“ ombudsman radí ohledně invalidních důchodů lidem s duševním onemocněním

Duben je označován za „měsíc bláznovství“. Pravidelně se v něm konají osvětové akce ke  zvýšení povědomí společnosti o lidech s duševním onemocněním a k odstranění předsudků vůči nim. Protože konání těchto akcí bylo utlumeno epidemií koronaviru, ombudsman připravil alespoň osvětový informační materiál s praktickými radami ohledně invalidního...

číst více

Výroční zpráva Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením za rok 2020

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“) za rok 2019. Předkládána je na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 175, které ukládá zpracovat výroční zprávu o činnosti poradního orgánu za uplynulý rok. Výroční zpráva má předepsanou strukturu a obsahuje údaje povinně zveřejňované v souladu s výše...

číst více

Tiché zprávy: Odlišnosti jsou to, co tvoří dokonalý život

Osudovým setkáním bylo vytvořeno neuvěřitelné video. Jak Kristýna a Jan vnímají svět ticha a svět zvuků, akustického smogu? https://www.youtube.com/watch?v=TBKnhPK6XyU Video ne:ticho Jan Vlček, 25letý student druhého ročníku navazujícího magisterského studia Audiovizuální tvorby na Slezské univerzitě v Opavě pod vedením Mgr. Moniky Horsákové, který pochází z Jablonce nad Nisou,...

číst více

ČSSZ: Kontrolujete si pravidelně svoje doby důchodového pojištění nebo to, zda vás zaměstnavatel řádně přihlásil k nemocenskému a důchodovému pojištění a odevzdal za vás evidenční listy důchodového pojištění? Je to opravdu důležité.

Došetřování dob důchodového pojištění zpětně za několik let je časově velmi náročná činnost a ne vždy se doby pojištění podaří došetřit. Přitom získaná doba pojištění má vedle celoživotních výdělků zásadní vliv na to, zda vám vůbec při dosažení důchodového věku nárok na důchod vznikne. Každý si může prostřednictvím ePortálu ČSSZ kdykoli zkontrolovat, jaké informace o jeho pojištění Česká správa...

číst více

Ombudsman: Stát neumí zaměstnat lidi s postižením, ukázal výzkum zástupkyně ombudsmana

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková dokončila dva výzkumy, které se týkají zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru. Česká republika se přijetím Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením zavázala k tomu, že bude zaměstnávat lidi s postižením ve veřejném sektoru. Jak však ukázaly výsledky obou výzkumů, kdy jeden...

číst více

Ošetřovné aktuálně: zavedení rotační výuky, nárok v době velikonočních svátků

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se od pondělí 12. 4. 2021 mění dosavadní plošné uzavření školských a dětských zařízení tak, že se pro většinu dětí umožní jejich návrat do škol a školek. Ve většině případů půjde o tzv. rotační výuku, kdy se děti budou ve školách střídat po týdnu. Pro rodiče, kteří pracují v některé z vybraných profesí, bude zajištěna péče o děti i mimo...

číst více

NFOZP se rozhodl pro zrušení slavnostního vyhlášení soutěže Zdravotně postižený zaměstnanec roku

Vzhledem k pokračujícím omezením způsobeným pandemií viru Covid-19 se vedení NFOZP rozhodlo zrušit letošní ročník soutěže Zdravotně postižený zaměstnanec roku. Doufáme, že tímto rozhodnutím pomůžeme ochránit především účastníky soutěže, kteří by mohli být ohroženi setkáním velkého množství osob na slavnostním vyhlášení. Budeme se těšit na osobní setkání příští...

číst více

ČSÚ: Sčítání 2021 je přístupné i osobám se zdravotním postižením

Český statistický úřad při přípravě Sčítání lidu, domů a bytů 2021, které začalo o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března, pamatuje i na osoby se zrakovým, sluchovým a intelektovým postižením. I pro tyto skupiny obyvatel se specifickými potřebami by tak sčítání mělo být bezpečné a jednoduché. Český statistický úřad při tvorbě webové prezentace scitani.cz, webového sčítacího formuláře a...

číst více