Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Co je nového

ÚP: Změny v oblasti dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením a PnP od ledna 2022

Od 1. ledna 2022 dochází v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů pro OZP ke zjednodušení a zpřesnění některých postupů a řízení. Celý proces tak bude mnohem efektivnější a adresnější jak pro klienty, tak pro Úřad práce ČR. Změny zavádí novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších...

číst více

ČSSZ: Zjistěte, jak se vám zvýší důchod

Všechny vyplácené důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvýší v průměru o 805 Kč. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o zvýšení žádat. Valorizace důchodů se provádí podle nařízení vlády č. 356/2021 Sb. a § 67c zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchody...

číst více

Žádáte o dávky? Při vyhlášeném nouzovém stavu komunikujte s Úřadem práce ČR z pohodlí domova

Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, jako je např. příspěvek či doplatek na bydlení, přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek, nemusí na Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Ministerstvo práce a sociálních věcí opět přistoupilo ke zjednodušení administrativy, což...

číst více

Minuty, které zachraňují život: VoZP připomíná, jak na první pomoc při mrtvici

V pátek 29. října si po roce opět připomínáme Světový den mrtvice. Ta ročně postihne na 30 tisíc Čechů a téměř čtvrtina z nich na její následky zemře. VoZP při této příležitosti zdůrazňuje potřebu včasné prevence i znalost první pomoci. Mrtvice (nebo také cévní mozková příhoda) je akutní stav, kdy dojde k přerušení zásobování mozku krví, což má za následek nedostatek kyslíku, poškození...

číst více

Zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb

Dne 12. října 2021 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. Pravidelně projednávaným bodem byla informace o směrnici EAA, její transpozici připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, termín je do června 2022. Směrnice bude implementována novelizací dílčích právních předpisů a tvorbou nového zákona. Na jednání zazněla informace o stavu...

číst více

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

21. října se uskutečnilo třetí zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) v roce 2021. Nejdříve byla projednána a následně schválena Pravidla pro výběr kandidáta za ČR na člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, která vypracoval sekretariát VVOZP ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem práce a sociálních věcí a...

číst více

VVOZP: Průzkum přístupnosti studia pro osoby se zdravotním postižením na vysokých školách

Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením realizoval průzkum v oblasti přístupnosti studia pro osoby se zdravotním postižením na vysokých školách. Cílem průzkumu bylo zmapování zkušeností a zjištění aktuálního stavu v této oblasti a získání informací o přijatých opatřeních na podporu studia osob se zdravotním postižením na jednotlivých vysokých školách a jejich fakultách, o...

číst více

Den bez dluhů poběží celý listopad

V České republice začíná jubilejní 10. ročník Dne bez dluhů. I letos bude tato vzdělávací akce plně bezkontaktní. Lidé, kteří se potýkají se splácením dluhů a potřebují poradit, mohou po celý listopad využít bezplatnou telefonní linku 800 700 880 anebo pokládat své otázky prostřednictvím webových stránek www.nasedluhy.cz. Už podruhé odborní poradci společnost KRUK Česká a Slovenská...

číst více

Burzy práce, přehlídky škol, veletrhy řemesel

Po celé republice Úřad práce ČR každoročně pořádá nebo se podílí na organizaci burz práce, přehlídek škol, veletrhů řemesel a dalších akcí, jejichž cílem je propojit nabídku a poptávku na pracovním trhu. Burzy práce nabízejí jedinečnou možnost oslovit na jednom místě hned několik zaměstnavatelů. Návštěvníci získají přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé potřebují a o jaké profese mají...

číst více

Vodafone vylepšil nabídku pro lidi se zdravotním postižením

Zůstat ve spojení je pro osoby s hendikepem nesmírně důležité. Vodafone proto nově zařadil do nabídky pro osoby se zdravotním znevýhodněním i tarif Neomezený Super za 599 korun měsíčně, tedy s dvousetkorunovou slevou. Lidé s handicapem tak získat neomezené volání, SMS i objem dat s rychlostí připojení 10 Mb/s umožňující sledování filmů nebo videohovory ve vysoké kvalitě. Speciální nabídka je...

číst více

Ombudsman pomohl stěžovateli získat invalidní důchod, ČSSZ muži zpětně doplatila na čtvrt milionu korun

Díky zásahu ombudsmana se mladý muž ze Středočeského kraje po pěti letech dočkal přiznání invalidního důchodu. Veřejný ochránce práv upozornil Českou správu sociálního zabezpečení na několik pochybení. ČSSZ především při posuzování nároku na důchod nezapočítala muži dobu studia před jeho osmnáctým rokem věku. Stěžovatel se na ombudsmana obrátil poté, co Česká správa sociálního zabezpečení...

číst více

ČSSZ: Statistická ročenka za rok 2020 shrnuje nejdůležitější ukazatele v oblasti důchodového pojištění

Statistická ročenka za rok 2020 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2020 je členěna do jedenácti kapitol, z toho hlavní tabulkové části jsou řazeny do pěti kapitol, které obsahují údaje o vyplácených,...

číst více

ČSSZ: Jak ovlivňuje nezaměstnanost a evidence na úřadu práce budoucí nárok na důchod?

V životě člověka mohou nastat situace, kdy je či byl po určité období z různých důvodů nezaměstnaný. Tato skutečnost má vliv na budoucí nárok na důchod i jeho výši, především záleží na tom, jak dlouho nezaměstnanost v průběhu života trvala a zda byl člověk veden jako uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR. Nezaměstnanost neevidovaná Období, po které člověk je či byl z jakýchkoliv důvodů...

číst více

Nejstarší sdružení celiaků v České republice – Klub celiakie Brno

Klub celiakie Brno (KCB) je nejstarším sdružením celiaků v České republice. Tato pacientská organizace si klade za úkol sdružovat všechny, kteří díky své diagnóze musí dodržovat přísnou celoživotní bezlepkovou dietu. Jeho úkolem je nejen informovat o nemoci a její diagnostice, ale také o sortimentu bezlepkových potravin, o způsobech přípravy pokrmů bez lepku či o současném vývoji na poli vědy a...

číst více

Na setkání poradního orgánu Ombudsmana se diskutovalo o přístupnosti volebních místností i podpoře voličů v pobytových sociálních službách

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením zaručuje lidem s postižením plnou účast na politickém a veřejném životě, včetně práva volit a být volen. Na setkání poradního orgánu shrnula zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková a právníci Kanceláře zásadní témata spojená právě s volbami a lidmi s postižením. Po komunálních volbách v roce 2018 navštívili pracovníci Kanceláře ombudsmana...

číst více

Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1698 ze dne 12. 7. 2022 byl schválen Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022. Program navazuje na dotační program vyhlášený v roce 2021. Smyslem programu je prostřednictvím finančního příspěvku motivovat majitele a provozovatele prostor užívaných veřejností k bezbariérovému zpřístupnění těchto prostor,...

číst více

Ombudsman: Jen systematické sledování a analýza umožní zjistit, jak si Česká republika vede při naplňování Úmluvy o právech OZP, zaznělo na mezinárodním semináři

V Česku žije přes 1,1 milionu lidí s postižením. Zatímco některá data o jejich situaci jsou dostupná z různých zdrojů už dnes, jiná u nás dosud nikdo nesleduje. Proto navrhla zástupkyně ombudsmana soubor ukazatelů, které by jako celek mohly v budoucnu ilustrovat, jak si Česko vede v naplňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním...

číst více

Petr Lachnit převzal záštitu nad promocí asistenčních psů Helppes

V sobotu 18. září od 10:00 hod. pořádá v pražském Motole obecně prospěšná společnost Helppes veřejnou promoci letošních psích studentů – asistenčních psů a jejich slavnostní předávání novým majitelům - lidem s handicapem - Super den 2021. Super den proběhne pod záštitou radního Městské části Praha 5, JUDr. Petra Lachnita. Češi jsou národem milovníků psů, alespoň to vyplývá z různých anket a...

číst více

Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami proběhne 17. října 2021

Již 21. ročník konference o technologiích o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v neděli 17. října 2021. Po roční přestávce, kdy kvůli pandemii proběhla konference online, se budou moci účastníci setkat opět fyzicky v Kongresovém centru Praha. Čeká je 23 přednášek a čtyři desítky vystavovatelů s řadou novinek...

číst více

Buďte obezřetní s kým komunikujete!

Touto cestou si Vás dovolujeme informovat, že ke dni 9. 8. 2021, byly bez našeho vědomí na internetových stránkách jedné z mnoha databází firem v záznamu nám dosud neznámé společnosti City Star s.r.o. evidovány jako kontaktní údaje, údaje Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně odkazu na náš projekt Srdcerváči. S ohledem na skutečnost, že jsme byli...

číst více