Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Co je nového

Vodafone vylepšil nabídku pro lidi se zdravotním postižením

Zůstat ve spojení je pro osoby s hendikepem nesmírně důležité. Vodafone proto nově zařadil do nabídky pro osoby se zdravotním znevýhodněním i tarif Neomezený Super za 599 korun měsíčně, tedy s dvousetkorunovou slevou. Lidé s handicapem tak získat neomezené volání, SMS i objem dat s rychlostí připojení 10 Mb/s umožňující sledování filmů nebo videohovory ve vysoké kvalitě. Speciální nabídka je...

číst více

Ombudsman pomohl stěžovateli získat invalidní důchod, ČSSZ muži zpětně doplatila na čtvrt milionu korun

Díky zásahu ombudsmana se mladý muž ze Středočeského kraje po pěti letech dočkal přiznání invalidního důchodu. Veřejný ochránce práv upozornil Českou správu sociálního zabezpečení na několik pochybení. ČSSZ především při posuzování nároku na důchod nezapočítala muži dobu studia před jeho osmnáctým rokem věku. Stěžovatel se na ombudsmana obrátil poté, co Česká správa sociálního zabezpečení...

číst více

ČSSZ: Statistická ročenka za rok 2020 shrnuje nejdůležitější ukazatele v oblasti důchodového pojištění

Statistická ročenka za rok 2020 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2020 je členěna do jedenácti kapitol, z toho hlavní tabulkové části jsou řazeny do pěti kapitol, které obsahují údaje o vyplácených,...

číst více

ČSSZ: Jak ovlivňuje nezaměstnanost a evidence na úřadu práce budoucí nárok na důchod?

V životě člověka mohou nastat situace, kdy je či byl po určité období z různých důvodů nezaměstnaný. Tato skutečnost má vliv na budoucí nárok na důchod i jeho výši, především záleží na tom, jak dlouho nezaměstnanost v průběhu života trvala a zda byl člověk veden jako uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR. Nezaměstnanost neevidovaná Období, po které člověk je či byl z jakýchkoliv důvodů...

číst více

Nejstarší sdružení celiaků v České republice – Klub celiakie Brno

Klub celiakie Brno (KCB) je nejstarším sdružením celiaků v České republice. Tato pacientská organizace si klade za úkol sdružovat všechny, kteří díky své diagnóze musí dodržovat přísnou celoživotní bezlepkovou dietu. Jeho úkolem je nejen informovat o nemoci a její diagnostice, ale také o sortimentu bezlepkových potravin, o způsobech přípravy pokrmů bez lepku či o současném vývoji na poli vědy a...

číst více

Na setkání poradního orgánu Ombudsmana se diskutovalo o přístupnosti volebních místností i podpoře voličů v pobytových sociálních službách

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením zaručuje lidem s postižením plnou účast na politickém a veřejném životě, včetně práva volit a být volen. Na setkání poradního orgánu shrnula zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková a právníci Kanceláře zásadní témata spojená právě s volbami a lidmi s postižením. Po komunálních volbách v roce 2018 navštívili pracovníci Kanceláře ombudsmana...

číst více

Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1698 ze dne 12. 7. 2022 byl schválen Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022. Program navazuje na dotační program vyhlášený v roce 2021. Smyslem programu je prostřednictvím finančního příspěvku motivovat majitele a provozovatele prostor užívaných veřejností k bezbariérovému zpřístupnění těchto prostor,...

číst více

Ombudsman: Jen systematické sledování a analýza umožní zjistit, jak si Česká republika vede při naplňování Úmluvy o právech OZP, zaznělo na mezinárodním semináři

V Česku žije přes 1,1 milionu lidí s postižením. Zatímco některá data o jejich situaci jsou dostupná z různých zdrojů už dnes, jiná u nás dosud nikdo nesleduje. Proto navrhla zástupkyně ombudsmana soubor ukazatelů, které by jako celek mohly v budoucnu ilustrovat, jak si Česko vede v naplňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním...

číst více

Petr Lachnit převzal záštitu nad promocí asistenčních psů Helppes

V sobotu 18. září od 10:00 hod. pořádá v pražském Motole obecně prospěšná společnost Helppes veřejnou promoci letošních psích studentů – asistenčních psů a jejich slavnostní předávání novým majitelům - lidem s handicapem - Super den 2021. Super den proběhne pod záštitou radního Městské části Praha 5, JUDr. Petra Lachnita. Češi jsou národem milovníků psů, alespoň to vyplývá z různých anket a...

číst více

Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami proběhne 17. října 2021

Již 21. ročník konference o technologiích o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v neděli 17. října 2021. Po roční přestávce, kdy kvůli pandemii proběhla konference online, se budou moci účastníci setkat opět fyzicky v Kongresovém centru Praha. Čeká je 23 přednášek a čtyři desítky vystavovatelů s řadou novinek...

číst více

Buďte obezřetní s kým komunikujete!

Touto cestou si Vás dovolujeme informovat, že ke dni 9. 8. 2021, byly bez našeho vědomí na internetových stránkách jedné z mnoha databází firem v záznamu nám dosud neznámé společnosti City Star s.r.o. evidovány jako kontaktní údaje, údaje Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně odkazu na náš projekt Srdcerváči. S ohledem na skutečnost, že jsme byli...

číst více

ÚP: Do OUTPLACEMENTU vstoupilo během prvního roku téměř 1 600 lidí

Už rok realizuje Úřad práce ČR projekt OUTPLACEMENT, jehož prostřednictvím pomáhá jak propouštěným zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům. Během uplynulých 12 měsíců dostalo šanci získat v co nejkratší době novou práci celkem 1 586 lidí, nejčastěji v administrativě, v technických a dělnických oborech. Téměř polovina z nich (777 osob) už nastoupila do dalšího zaměstnání a pětina podpořených (316)...

číst více

ÚP ČR pomáhá OZP získat a udržet si práci

ÚP ČR pomáhá OZP získat a udržet si práci Počet osob se zdravotním postižením (OZP), se kterými Úřad práce ČR loni uzavřel Individuální plán pracovní rehabilitace (IPPR), v meziročním srovnání roste. Zatímco v roce 2017 evidoval ÚP ČR celkem 420 takových dohod, v roce 2019 jich bylo 620. Oproti roku 2014 (74 IPPR) je pak nárůst více než pětinásobný. Vlivem pandemie sice loni počet uzavřených...

číst více

VVOZP: Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

24. června se uskutečnilo druhé zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) v roce 2021. Nejdříve proběhla kontrola úkolů uložených v souvislosti s projednávanými body na předchozích zasedáních. V rámci druhého bodu VVOZP projednal a schválil Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období...

číst více

Sbírka pro handicapované lidi postižené tornádem

Všem handicapovaným spoluobčanům z obcí, které postihlo tornádo a vichřice, nabízí okamžitou finanční pomoc Konto bariéry. Žadatelé se mohou hlásit na e-mailové adrese info@bariery.cz nebo napište na Melantrichova 5, Praha 1. Nutná je stručná žádost, kopie průkazu ZTP/P nebo ZTP a případně stvrzení žádosti od obecního úřadu. Konto bariéry přispěje rychle...

číst více

Ombudsman: Bránit se proti diskriminaci má smysl pracovat

Ombudsman v minulosti ukončil dva případy, u nichž konstatoval zjištění diskriminace. V obou případech se pak stěžovatel a stěžovatelka obrátili na soud, před nímž je zastupovali právníci Pro bono aliance. V obou případech jim dal soud v uplynulých týdnech za pravdu a potvrdil tak závěry ombudsmana. Jeden případ se týkal diskriminace kvůli věku a zdravotnímu postižení, v druhém šlo...

číst více

Ombudsman: Lidé s postižením mají právo na přiměřená opatření, která jim umožní pracovat

Zástupkyně ombudsmana v letošním roce zveřejnila dva výzkumy, které se týkají zaměstnávání lidí s postižením. Jednou z hlavních překážek, která brání většímu pracovnímu zapojení lidí s postižením, jsou chybějící přiměřená opatření v zaměstnání. Zaměstnavatelé jsou povinni přiměřená opatření realizovat, stát je může kontrolovat a splnění povinnosti také vymáhat. Úmluva OSN o právech osob se...

číst více

ROPID: Mikrobusy na objednání pro hendikepované budou od roku 2022 zajišťovat noví dopravci

Aktuálně provozovaná služba mikrobusů na objednání pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze (dále jen přeprava OZP), byla Hlavním městem Prahou na jaře letošního roku přesoutěžena a od 1. 1. 2022 jí budou provozovat dva noví poskytovatelé. Ve veřejné soutěži zvítězili Vega Tour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti budou provozovat 35...

číst více

Ombudsman: V rámci „měsíce bláznovství“ ombudsman radí ohledně invalidních důchodů lidem s duševním onemocněním

Duben je označován za „měsíc bláznovství“. Pravidelně se v něm konají osvětové akce ke  zvýšení povědomí společnosti o lidech s duševním onemocněním a k odstranění předsudků vůči nim. Protože konání těchto akcí bylo utlumeno epidemií koronaviru, ombudsman připravil alespoň osvětový informační materiál s praktickými radami ohledně invalidního...

číst více