Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Co je nového

ÚP: Podpora pracovního uplatnění lidí nad 50 let patří mezi priority ÚP ČR

Za posledních osm let podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) téměř 563 tis. uchazečů a zájemců o zaměstnání. Z toho přes 156 tis. (28 %) byli lidé starší 50 let. Jen během současného programového období zařadil Úřad práce ČR do regionálních projektů 6 720 uchazečů o zaměstnání (UoZ) z cílové skupiny 50plus. Celkem 2 810 z nich získalo zaměstnání prostřednictvím...

číst více

ÚP: Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 11,5 tisíce lidí. Se změnou kvalifikace pomáhá ÚP ČR i letos

Během uplynulého roku se 3 175 uchazečů a zájemců o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky zabezpečovaných rekvalifikačních kurzů, které hradil Úřad práce ČR. Dalších 8 370 lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly v loňském roce kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti,...

číst více

Žádáte o zprostředkování zaměstnání nebo dávky? Komunikujte s ÚP ČR z pohodlí domova, využijte IDENTITU OBČANA

Pokud lidé chtějí žádat o zprostředkování zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti nebo některou z nepojistných sociálních dávek, jako je např. příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávka mimořádné okamžité pomoci atd., nemusí na Úřad práce ČR osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Nově ÚP ČR nabízí možnost využití IDENTITY OBČANA....

číst více

Bezplatný projekt „Šance na restart 3“ pro OZP

Zapojte se do úspěšného pokračování bezplatného programu vzdělávací, poradenské a pracovní podpory “Šance na restart 3”. Pomůžeme vám využít vaše životní zkušenosti a získat práci vhodnou i pro vaše zdravotní omezení. Informativním setkání pro zájemce, se bude konat 31.1. 2022 od 14:00 hod. na Smíchově. Pro uchazeče a později klienty jsou přichystané motivační a vzdělávací aktivity, individuální...

číst více

ČSSZ: Nová online služba zjednoduší zaměstnavatelům přístup k údajům svých zaměstnanců

Česká správa sociálního zabezpečení spustila dne 18. 12. 2021 další online službu ePortálu ČSSZ určenou zaměstnavatelům. Díky této službě mohou zaměstnavatelé získat přístup k údajům o otevřených pojistných vztazích svých zaměstnanců, vyhledat lze zaměstnance všech nebo jedné mzdové účtárny či údaje o jednom konkrétním zaměstnanci. Nová služba Seznam zaměstnanců účastných...

číst více

ÚP: Změny v oblasti dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením a PnP od ledna 2022

Od 1. ledna 2022 dochází v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů pro OZP ke zjednodušení a zpřesnění některých postupů a řízení. Celý proces tak bude mnohem efektivnější a adresnější jak pro klienty, tak pro Úřad práce ČR. Změny zavádí novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších...

číst více

ČSSZ: Zjistěte, jak se vám zvýší důchod

Všechny vyplácené důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvýší v průměru o 805 Kč. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o zvýšení žádat. Valorizace důchodů se provádí podle nařízení vlády č. 356/2021 Sb. a § 67c zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchody...

číst více

Žádáte o dávky? Při vyhlášeném nouzovém stavu komunikujte s Úřadem práce ČR z pohodlí domova

Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, jako je např. příspěvek či doplatek na bydlení, přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek, nemusí na Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Ministerstvo práce a sociálních věcí opět přistoupilo ke zjednodušení administrativy, což...

číst více

Minuty, které zachraňují život: VoZP připomíná, jak na první pomoc při mrtvici

V pátek 29. října si po roce opět připomínáme Světový den mrtvice. Ta ročně postihne na 30 tisíc Čechů a téměř čtvrtina z nich na její následky zemře. VoZP při této příležitosti zdůrazňuje potřebu včasné prevence i znalost první pomoci. Mrtvice (nebo také cévní mozková příhoda) je akutní stav, kdy dojde k přerušení zásobování mozku krví, což má za následek nedostatek kyslíku, poškození...

číst více

Zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb

Dne 12. října 2021 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. Pravidelně projednávaným bodem byla informace o směrnici EAA, její transpozici připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, termín je do června 2022. Směrnice bude implementována novelizací dílčích právních předpisů a tvorbou nového zákona. Na jednání zazněla informace o stavu...

číst více

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

21. října se uskutečnilo třetí zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) v roce 2021. Nejdříve byla projednána a následně schválena Pravidla pro výběr kandidáta za ČR na člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, která vypracoval sekretariát VVOZP ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem práce a sociálních věcí a...

číst více

VVOZP: Průzkum přístupnosti studia pro osoby se zdravotním postižením na vysokých školách

Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením realizoval průzkum v oblasti přístupnosti studia pro osoby se zdravotním postižením na vysokých školách. Cílem průzkumu bylo zmapování zkušeností a zjištění aktuálního stavu v této oblasti a získání informací o přijatých opatřeních na podporu studia osob se zdravotním postižením na jednotlivých vysokých školách a jejich fakultách, o...

číst více

Den bez dluhů poběží celý listopad

V České republice začíná jubilejní 10. ročník Dne bez dluhů. I letos bude tato vzdělávací akce plně bezkontaktní. Lidé, kteří se potýkají se splácením dluhů a potřebují poradit, mohou po celý listopad využít bezplatnou telefonní linku 800 700 880 anebo pokládat své otázky prostřednictvím webových stránek www.nasedluhy.cz. Už podruhé odborní poradci společnost KRUK Česká a Slovenská...

číst více

Burzy práce, přehlídky škol, veletrhy řemesel

Po celé republice Úřad práce ČR každoročně pořádá nebo se podílí na organizaci burz práce, přehlídek škol, veletrhů řemesel a dalších akcí, jejichž cílem je propojit nabídku a poptávku na pracovním trhu. Burzy práce nabízejí jedinečnou možnost oslovit na jednom místě hned několik zaměstnavatelů. Návštěvníci získají přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé potřebují a o jaké profese mají...

číst více

Vodafone vylepšil nabídku pro lidi se zdravotním postižením

Zůstat ve spojení je pro osoby s hendikepem nesmírně důležité. Vodafone proto nově zařadil do nabídky pro osoby se zdravotním znevýhodněním i tarif Neomezený Super za 599 korun měsíčně, tedy s dvousetkorunovou slevou. Lidé s handicapem tak získat neomezené volání, SMS i objem dat s rychlostí připojení 10 Mb/s umožňující sledování filmů nebo videohovory ve vysoké kvalitě. Speciální nabídka je...

číst více

Ombudsman pomohl stěžovateli získat invalidní důchod, ČSSZ muži zpětně doplatila na čtvrt milionu korun

Díky zásahu ombudsmana se mladý muž ze Středočeského kraje po pěti letech dočkal přiznání invalidního důchodu. Veřejný ochránce práv upozornil Českou správu sociálního zabezpečení na několik pochybení. ČSSZ především při posuzování nároku na důchod nezapočítala muži dobu studia před jeho osmnáctým rokem věku. Stěžovatel se na ombudsmana obrátil poté, co Česká správa sociálního zabezpečení...

číst více

ČSSZ: Statistická ročenka za rok 2020 shrnuje nejdůležitější ukazatele v oblasti důchodového pojištění

Statistická ročenka za rok 2020 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2020 je členěna do jedenácti kapitol, z toho hlavní tabulkové části jsou řazeny do pěti kapitol, které obsahují údaje o vyplácených,...

číst více

ČSSZ: Jak ovlivňuje nezaměstnanost a evidence na úřadu práce budoucí nárok na důchod?

V životě člověka mohou nastat situace, kdy je či byl po určité období z různých důvodů nezaměstnaný. Tato skutečnost má vliv na budoucí nárok na důchod i jeho výši, především záleží na tom, jak dlouho nezaměstnanost v průběhu života trvala a zda byl člověk veden jako uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR. Nezaměstnanost neevidovaná Období, po které člověk je či byl z jakýchkoliv důvodů...

číst více

Nejstarší sdružení celiaků v České republice – Klub celiakie Brno

Klub celiakie Brno (KCB) je nejstarším sdružením celiaků v České republice. Tato pacientská organizace si klade za úkol sdružovat všechny, kteří díky své diagnóze musí dodržovat přísnou celoživotní bezlepkovou dietu. Jeho úkolem je nejen informovat o nemoci a její diagnostice, ale také o sortimentu bezlepkových potravin, o způsobech přípravy pokrmů bez lepku či o současném vývoji na poli vědy a...

číst více

Na setkání poradního orgánu Ombudsmana se diskutovalo o přístupnosti volebních místností i podpoře voličů v pobytových sociálních službách

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením zaručuje lidem s postižením plnou účast na politickém a veřejném životě, včetně práva volit a být volen. Na setkání poradního orgánu shrnula zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková a právníci Kanceláře zásadní témata spojená právě s volbami a lidmi s postižením. Po komunálních volbách v roce 2018 navštívili pracovníci Kanceláře ombudsmana...

číst více