Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena lidem se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér.

Klient při použití zvolí vhodnou službu.

  • Pokud komunikuje ve znakovém jazyce, vybere si online tlumočení a spojí se s tlumočníkem prostřednictvím videohovoru.
  • Pokud komunikuje v českém jazyce, zvolí službu přepisu a spojí se s přepisovatelem skrze textové okno.

Tlumočník/přepisovatel potom zprostředkuje telefonickou nebo osobní komunikaci či upraví nebo přeloží text.

Tichá linka je také dostupná na zhruba 300 místech po celé ČR – mapu bezbariérových míst najdete zde. Ročně se přes Tichou linku uskuteční více než 20 000 požadavků. Služba a potřebná podpora je zdarma a nonstop.

Online tlumočení a přepis jsou provozovány neziskovou organizací Tichý svět o.p.s. od roku 2008.

V této prezentaci si můžete prohlédnou postup, jak o tlumočený nebo přepsaný hovor požádat:

A jak online tlumočení a přepis zhruba funguje? Podívejte se na video:

Ukázky online tlumočení a přepisu najdete zde

Tichý svět o.p.s.

Svět neslyšících a slyšících propojuje Tichý svět od roku 2006. V současné době působí v deseti krajích České republiky. Poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění do společnosti – sociální rehabilitaciodborné sociální poradenství a tlumočnické služby. Více o těchto službách a jejich posláních a cílech se dozvíte po kliknutí na příslušnou službu.

Tichý svět také např. pořádá různorodé kulturní akce a snaží se zvýšit informovanost většinové společnosti o komunitě neslyšících, jejich kultuře a o znakovém jazyce, či spolupracuje s chráněnými pracovišti pro neslyšící.

Mapu poboček Tichého světa najdete zde.