Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Důležité informace

Lidem s hendikepem pomáhá řešit složitou situaci český systém sociálního zabezpečení. Přehled dávek, díky kterým mohou své obtíže překonat, na webu SocialniSystem.cz vytvořili Piráti. NFOZP s jejich svolením vytvořil tento zjednodušený přehled sociálního zabezpečení bezprostředně spojeného se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením.

Mohou OZP pracovat?

Před lety bylo v zákoně omezení, které stanovovalo limit pro osoby s částečným ID a to na 0,5 úvazku a max. 7.000 Kč a pro držitele plného ID na 0,2 úvazku a asi 3.000 Kč. Od té doby, tedy po změně zákona, už ale nikde v legislativě není žádné omezení pro nikoho, ani co se týká výše úvazku ani co se týká výše výdělku. Důvodem jsou zejména základní právní dokumenty, které garantují právo na práci, jako je Základní listina práv a svobod Čl.26 a pak zejména Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, Čl.27 – kde je jasně ukotveno právo všech mít možnost živit se vlastní prací.

Náhradní plnění

Vše o náhradním plnění

Užitečné odkazy

Nabídky pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

www.pracovnitrziste.cz

www.neslysimpracuji.cz

www.vozejkov.cz

www.neziskovky.cz

Aktuality

Novinky z resortu Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz/web/cz/novinky

Aktuality z České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz