Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Téměř sto vystavovatelů, desítky přednášek a workshopů, široká nabídka volných pracovních míst v České republice i Evropě a možnost osobního setkání se zástupci firem z různých oborů. To vše bude připraveno pro návštěvníky 11. ročníku veletrhu práce Profesia Days, který proběhne ve dnech 12. – 13. 10. 2022 na pražském výstavišti v Letňanech. Své služby zde představí také Úřad práce ČR a celoevropská síť EURES. Do hlavního města zamíří vystavovatelé z různých zemí Evropy i ČR.

Návštěvníci dostanou šanci dozvědět se na jednom místě řadu praktických informací o pracovních a životních podmínkách v konkrétní zemi.

„Mezinárodní veletrhy práce nabízejí příležitost k neformálnímu setkání zájemců o práci v zahraničí a zaměstnavatelů. Pokud se člověk rozhodně vyrazit do světa „na zkušenou“, pozná nejen jinou kulturu či místa, naučí se cizí jazyk, nebo se v něm zdokonalí, ale především může tyto zkušenosti velmi dobře zúročit po návratu domů a obohatit tak nejen svůj osobní, ale hlavně profesní život,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. Jak už bylo uvedeno – na místě budou specialisté Úřadu práce ČR, konkrétně Krajské pobočky ÚP ČR v Praze. Příchozím mimo jiné představí široké portfolio nabízených služeb.

„Naši zástupci jim sdělí, o jaké profese je zájem a co zaměstnavatelé vyžadují od budoucích zaměstnanců. V neposlední řadě představí návštěvníkům nástroje aktivní politiky zaměstnanosti či projekty zaměřené na konkrétní skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání,“ vyjmenovává ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Praze Jan Tvrdek.

EURES si pro letošní ročník Profesia Days připravil zajímavou novinku. Jedná se o poskytování informací a poradenství mládeži na základě partnerství v síti Eurodesk.

„EURES poradci nabídnou informace o životních a pracovních podmínkách prostřednictvím individuálních konzultací nejen zájemcům o práci v zahraničí, ale také českým zaměstnavatelům, kteří hledají uchazeče i z jiných evropských zemí,“ doplňuje národní koordinátor EURES ČR Ladislav Němec.

Vstup na veletrh i odborný program je po povinné registraci na https://profesiadays.cz/ zdarma.

EURES je celoevropská síť usnadňující volný pohyb pracovníků v rámci všech zemí Evropské unie, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Česká republika se do systému EURES zapojila v roce 2004, současně se vstupem do Evropské unie. EURES je plně integrován do veřejných služeb zaměstnanosti, je tedy pevnou součástí agendy Úřadu práce ČR. V rámci jeho sítě fungují stovky poradců a na tři desítky z nich působí v České republice. Poradci EURES jsou lidem k dispozici na všech krajských pobočkách a vybraných kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Své služby poskytují bezplatně. Služby EURES cílí zejména na uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele a na další partnerské organizace na trhu práce v Evropě. Informace o životních podmínkách a o ověřených volných pracovních místech jsou k dispozici na národním (www.eures.cz) a evropském portálu EURES (www.eures.europa.eu). Další podrobnosti jsou uvedeny také ve videospotech dostupných na https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnanost-videa.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR