Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CZEPA vyžádala stanovisko MPSV ČR k možnosti čerpání příspěvku na zaměstnávání OZP v případě cizinců, pobývajících na území ČR.

V souvislosti s podporou ukrajinských osob se zdravotním postižením, kteří přišli do ČR kvůli válečnému konfliktu, jsme v asociaci CZEPA diskutovali téma, zda/za jakých podmínek může zaměstnavatel čerpat příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pokud by zájemce o práci byl osobou se zdravotním postižením s „ukrajinským invalidním důchodem“.

V současné době může uznaný zaměstnavatel na chráněném trhu práce žádat o příspěvek na zaměstnávání za zdravotně postižené zaměstnance, kteří jsou v českém systému uznáni invalidní ve stupni I., II. či III. nebo uznáni osobou zdravotně znevýhodněnou. Takový posudek zdravotního stavu je součástí žádosti o invalidní důchod (jinak ho získat nelze).

Požádali jsme proto o vyjádření Mgr. Janu Majerovou, vedoucí Oddělení chráněného trhu práce a aktivní politiky zaměstnanosti MPSV ČR, která se k tématu vyjádřila: „Za účelem posouzení zdravotního stavu k získání některého ze stupňů invalidity nebo statusu osoba zdravotně znevýhodněná je proto v případě zdravotně postižených osob z řad uprchlíků z Ukrajiny zapotřebí se obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Teprve poté, co disponují příslušným posudkem českého orgánu sociálního zabezpečení, lze tyto zdravotně postižené zaměstnat na chráněných pracovních místech a čerpat na ně příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce podle ustanovení § 78a zákona o zaměstnanosti.“

Co to v praxi znamená?
Aby mohl zaměstnavatel čerpat příspěvek, musel by mít cizinec se zdravotním postižením zpracovaný posudek invalidity. Ten osoba se zdravotním postižením získá pouze tak, že formálně podá žádost o invalidní důchod (i když mu o důchod jako takový nejde; a víme dopředu, že by ho nezískal, protože na území ČR neodváděl odvody na sociální pojištění). Žádost o invalidní důchod se podává na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ; PSSZ v Praze, MSSZ v Brně). Je vhodné podat žádost osobně, neboť k žádosti je třeba doložit mnoho dokladů –  např. osobní doklady a dále doklady o studiu, o  dobách pojištění a náhradních dobách pojištění. Teprve po řádném podání žádosti by OSSZ oslovila posudkové lékaře, aby ve spolupráci s českým ošetřujícím lékařem (který dokládá zdravotní stav žadatele) vypracovali posudek o invaliditě. Po zpracování posudku by ČSSZ individuálně hodnotila splnění potřebné doby pojištění a na základě řízení by mělo být vydáno rozhodnutí o invalidním důchodu. Byť můžeme očekávat, že cizinec bez pracovní historie v ČR by byl uznán „invalidní bez nároku na výplatu důchodu“, tato trnitá cesta by mohla vést k zaměstnávání cizinců s možností čerpání příspěvku na zaměstnávání.

Zdroj: Vozejkov.cz Hana Sixtová