Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

V souvislosti se stávkou avizovanou na den 27. 11. 2023, u které je ohlášeno jednodenní přerušení práce školských a dětských zařízení, rekapitulujeme pro rodiče dětí podmínky nároku na ošetřovné.

Nárok na ošetřovné se řídí zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (ZNP). Jednotlivé situace vyjmenovává § 39 tohoto zákona. Kromě případů ošetřování (péče) navázaných na zdravotní stav je dán nárok na tuto dávku i v případě nenadálého uzavření školského/dětského zařízení, ovšem za striktně daných podmínek.

O jakou podmínku se konkrétně jedná?

Ošetřovné náleží pouze zaměstnanci, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události (§ 39 odst. 1 písm. b) bod 1 ZNP).

Stávka není nepředvídanou událostí

V případě stávky však nejde o důvody, jakými jsou nařízení příslušného orgánu při havárii nebo mimořádném opatření při epidemii. Současně stávka není považována za nepředvídanou událost (aktuální stávka je vyhlášena s předstihem dvou týdnů).

Ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 10 let, jehož škola, školka apod. byla uzavřena z důvodu stávky, tedy nenáleží.

Stejně tak nemá zaměstnanec (rodič) nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě podle zákoníku práce (§ 191), které je navázáno na případy, kdy se poskytuje ošetřovné.

Zaměstnavatel však může omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci i z jiných důvodů, než stanoví právní předpisy, ať již na základě žádosti zaměstnance, nebo podle kolektivní smlouvy, nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele.

Zdroj: Oddělení komunikace ČSSZ