Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na nové projekty přibylo dalších 400 mil. Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků. Na nový „finanční nástroj“ je z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) nově alokováno 400 mil. Kč.

K uzavření smlouvy došlo 30. července 2019. Za MPSV svůj podpis připojila náměstkyně Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce Martina Štěpánková, ČMZRB byla zastoupena předsedou představenstva Jiřím Jiráskem. Jedná se o novou formu financování v rámci OPZ, která doplňuje klasickou dotační podporu. Ta pro oblast sociálního podnikání skončila v polovině roku 2019, kdy byla poslední možnost žádat o podporu na projekty naplánované do roku 2021. Úvěry z OPZ bude možné čerpat do roku 2023. Využití této formy podpory sociálního podnikání MPSV předpokládá i v navazujícím programovém období.

„Uvědomujeme si, že sociální podnikání je důležitou součástí otevřené a solidární společnosti. Sociální podniky zajišťují aktivity, které prospívají celé společnosti či místní komunitě, a často přináší uplatnění i těm, o jejichž potenciál nejeví tradiční podniky velký zájem. Proto se snažíme všem, kdo se této oblasti věnují, práci co nejvíce zjednodušit, aby měli prostor pro realizaci svých nápadů,“ vysvětlila náměstkyně.

Samozřejmostí nového finančního nástroje je bezplatné poradenství ve fázi přípravy i realizace projektu. Cílem je podpořit úspěšnost žadatelů a následně hladký průběh projektových aktivit i splácení úvěru. Zajišťovat jej budou pracovníci MPSV i ČMZRB, a to tak, že zájemcům vysvětlí koncept sociálního podnikání, pomohou s tvorbou podnikatelského a finančního plánu, nabídnou informace z oblasti krizového managementu, marketingu či práva, v případě potřeby také vysvětlí možnosti při splácení úvěru.

Úvěry do výše 25 mil. Kč budou poskytovány za výhodnějších podmínek, než je zvykem v případě komerčních úvěrů. Sociálním podnikatelům bude nabídnuta úroková sazba od 0 % p.a., délka splatnosti bude až 10–12 let s možností odkladu první splátky až na 36 měsíců.
První výzva k předkládání projektů bude vyhlášena nejpozději 30. září 2019. O úvěry budou moci sociální podnikatelé z celé ČR včetně hl. m. Prahy žádat od 1. prosince 2019. Výzvu i veškeré další informace včetně kontaktních údajů naleznou zájemci o úvěr na stránkách ČMZRB www.cmzrb.cz.

O úvěr může žádat nový i stávající podnik, který splňuje definici sociálního podniku.
Definice sociálního podniku je uvedena například na webu Českého sociálního podnikání.

Tiskové oddělení MPSV