Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Poptávám se, jaké výhody – příspěvky, slevy na dani atp. může můj nový zaměstnavatel malé firmy požadovat ke zřízení pracovního místa pro osobu se ZPS (III. stupeň invalidity, s el. inv. vozíkem). Je potřeba upravit bezbariérový přístup do téměř přízemních (dva schody) prostorů.

Zaměstnavatel ani jeho účetní nemají žádné zkušenosti se zaměstnáváním osob se ZPS. Neměli ani tušení, že nějaké výhody existují. Velmi si vážím jejich nabídky práce a ráda bych jim v tomto směru zprostředkovala potřebné informace, včetně paragrafů, kterými jsou tyto výhody a postupy stanoveny.

Odpověď:

Druhy podpor ze strany úřadu práce definuje Zákon o zaměstnanosti: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#cast3

Důležitým bodem ale je, zda váš budoucí zaměstnavatel se díky tomu, že vás přijme, může stát tzv. uznaným zaměstnavatelem – tedy zda překročí hranici více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Pokud by tomu tak bylo, a nutno dodat, že lidé ve 3. stupni ID se započítávají 3x, tak pak je z nabízených možností nejzajímavější paragraf 78a, tedy příspěvek na zaměstnávání.

Úpravy pracovního místa jsou řešeny v paragrafu 75 a podmínkou je uzavřená dohoda s ÚP na dobu 3 let, respektive takto podpořené pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let, samozřejmě není nutností, aby na daném místě stále stejná osoba. Celý proces zřízení pracovní místa je nutné řešit s ÚP ještě předtím, než s vámi zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu, proto vřele doporučuji se spojit se spádovým ÚP.

Všechny potřebné formuláře a potřebné vysvětlivky najdete také zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osoby-se-zdravotnim-postizenim#zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim