Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Můj problém je následující.

Můj otec měl 2.4.2019 těžkou autonehodu – 4x zlomena stehenní kost, poškození páteře, proběhla operace oka (titanová destička očního oblouku).

Nyní se otec zúčastnil lázní, v průběhu měsíce dubna ho čeká operace a vyndání hřebů z nohy a případně další posouzení poškozené páteře.

Otec pracuje ve vodárnách na pozici elektrikář (časté výjezdy služební vozem, opravy generátorů atd.).

Teď má otázka – kdy může otec žádat o prodloužení nemocenských dávek (co k tomu musí dodat?) a případně může i rovnou žádat o invalidní důchod? Pokud zažádá o invalidní důchod, je mu přiznán ke dni žádosti? A případně když je mu schválen a ještě mu „běží“ nemocenská, má to nějaký vliv?

Do zaměstnání se chce vrátit a má domluven zkrácený úvazek a lehčí práci.

Odpověď:

Velmi obecně platí, že nemocenská je vyplácena po dobu 1 roku s tím, že v případech, kde je to žádoucí, může být i výjimečně prodloužena – tedy zejména pokud je reálná šance, že daný člověk se skutečně uzdraví. Pokud už nyní víte, že Váš otec bude mít v některé oblasti trvalé následky, které logicky budou mít vliv na jeho pracovní výkon, což jsem pochopila, že spíše ano, určitě může váš otec zažádat o invalidní důchod a to ideálně s předstihem před uplynutím té roční lhůty. O invalidní důchod se žádá osobně na České správě sociálního zabezpečení, která pak vyzve otcova lékaře k zaslání všech zpráv a popsání aktuálního stavu. Je tedy důležité se s lékařem domluvit na dobrém „načasování“, aby byly k dispozici opravdu aktuální lékařské zprávy. Invalidní důchod, respektive jeho výplata se poskytuje i zpětně od vzniku invalidity, ale samozřejmě nejde pobírat nemocenskou a ID souběžně. Každopádně toto ve svém rozhodnutí pak ČSSZ rozhodne.

Nechci Vám tu něco tvrdit, co pak může být v praxi jinak, takže určitě doporučuji se obrátit přímo na ČSSZ https://www.cssz.cz/web/cz/call-centra-cssz a také se poradit s ošetřujícím lékařem.

Zde najdete podrobný popis jednotlivých diagnóz, pro 1. stupeň ID je třeba mít minimální pokles pracovní schopnosti o 35% https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#prilohy