Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Jsem osoba zdravotně postižená (OZP) a uvažuji o založení s.r.o., kde bych byl jediným společníkem. Poté bych chtěl vytvořit pracovní místo administrativního pracovníka, kde bych zaměstnal sebe (resp. ono s.r.o., jehož bych byl vlastníkem, by zaměstnalo mne) a následně požádal o uznání jako zaměstnavatele na Chráněném trhu práce. Kromě mě (OZP) by s.r.o. již další zaměstnance neměla. Při dotazu na místní pobočce úřadu práce mi bylo sděleno, že „nemohu zaměstnávat sám sebe“, ačkoli fakticky bych byl zaměstnancem s.r.o. (jehož bych byl tedy i vlastníkem). V zákonech ani metodických pokynech jsem k této situaci nic nenašel, proto se na Vás obracím s žádostí o sdělení stanoviska, zda-li může vlastník s.r.o., kterým je osoba zdravotně postižená, být současně jediným zaměstnancem s.r.o. a ucházet se přitom o uznání jako zaměstnavatele na Chráněném trhu práce.

Odpověď:

Ano, je to opravdu tak. Problém je v tom, že vy jako společník byste pak musel podepsat pracovní smlouvu sám se sebou, což opravdu nejde a nedávalo by to smysl.

Jedinou cestou je, aby někdo jiný byl tím zakladatelem a vy pak můžete být zaměstnancem. Je mi líto, bohužel jiné východisko opravdu není.