Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Jsem čerstvým absolventem magisterského studijního programu na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v oboru veřejná správa. Pobírám invalidní důchod 3. stupně a chystám se hledat pracovní pozici na některém z Plzeňských úřadů. Zjistil jsem, že výše výdělku, dle současného znění zákona o zaměstnanosti není nijak omezen. Nicméně bych se rád zeptal, zda i městské či služební úřady jako státní instituce mohou v případě mého zaměstnání využívat např. příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením či daňové úlevy dle zákona o Daních z příjmů.

Odpověď:

K Vašemu dotazu, všichni zaměstnavatelé bez rozdílu mohou čerpat výhody, jak ve formě příspěvků, tak ve formě slev na dani. Vlastně jedinou výjimkou jsou organizační složky státu, které nemusí platit pokutu, pokud nesplní povinnost vycházející z povinného 4% podílů zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, protože by vlastně platili sami sobě. Jinak ale je vše stejné. Určitě je tedy dobré na pohovorech zmínit tento fakt. Samozřejmě nevím, jaké povahy je vaše pracovní omezení, ale je dobré na pohovoru zaměstnavatele vhodným způsobem seznámit zejména s tím, kde se Vaše zdraví dotýká povahy práce/výše úvazku/pracovní prostředí apod. Já tomu osobě říkám takový „návod k obsluze“. Dobře je to vidět na podrobném popisu práce, který Vám má zaměstnavatel dát. Také se nezapomeňte domluvit, pokud pravidelně chodíte k lékaři, na rehabilitaci apod. Je dobré všechny tyto věci vyřešit před nástupem do práce a také už přijít s návrhem řešení (zkrácený úvazek, napracování, neplacené volno…. apod.).