Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Jsem zaměstnaná ve společnosti na pozici asistenta auditora. Když jsem sem nastupovala myslela jsem, že se s tím stresem, který tu panuje, zvládnu vypořádat. Nicméně nadřízený na nás (myslím své podřízené asistenty a junior manažery) klade stále větší a větší nároky, požadavky, někdy mi to přijde až šikana (tu šikanu vidím hlavně u junior manažerů, kteří si na nás honí své ego). Všem tu přijde normální pracovat 10 a více hodin denně (což s mojí nemocí není vhodné a ani možné – pozornost udržím tak do 16:30, pak proste vypínám, dělám chyby a nejsem schopna se soustředit). Dále je zde hodně cestování, které je pro mě již též velice náročné. A další a další věci, které člověk vidí až po delším časovém úseku.

Celkově se již cítím, na pokraji svých fyzických i psychický sil v této společnosti. Ráda bych proto podala výpověď. Nejsem si ovšem jistá, zda zvládnu 2měsíční výpovědní lhůtu a nechci být celý 2 měsíce v pracovní neschopnosti – tak nějak cítím, že to tady už prostě nedám. Vím, že je ovšem možné podat okamžitou výpověď ze zdravotních důvodů, kde je ale potřeba lékařský posudek.

Odpověď:

Obdivuji Vaši odhodlanost v tom, že chcete dát přednost sobě. Někdy je to to nejlepší, co může člověk v dané situaci udělat.

Níže jsem Vám zkopírovala příslušný paragraf ze Zákoníku práce. Zcela upřímně říkám, že v praxi s ukončením pracovního poměru tímto způsobem zkušenost nemám.

§ 56

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

(1) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,

a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).

(2) Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy nebo platu se použije § 67 odst. 3.