Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Dne 1.6.2020 jsem si z pošty přinesla od PSSZ – Posudek o invaliditě s datumem 26.5.2020.

Doposud jsem měla od roku 2015 3.stupeň invalidního důchodu.

s účinností od 22.5.2020 mi stupeň změnili na 1. stupeň s odůvodněním, že od roku 2016 pracuji na plný úvazek a že můj zdravotní stav je stabilizovaný.

Kontrola invalidity se proto jeví jako nedůvodná a dále pak je psáno, že proti tomuto posudku není možné odvolání ani jiný opravný prostředek. Opravný prostředek (námitky) ve věcech důchodového pojištění / odvolání v ostatních případech je možné podat až proti rozhodnutí, které bude vydáno na podkladě tohoto posudku.

Mají na toto právo a mám nějakou šanci situaci zvrátit?

Odpověď:

Je pravda, že proti posudku se nelze odvolat, to lze až vůči rozhodnutí, které de facto stvrdí to, co je psáno v posudku. V rozhodnutí také bude jasně napsáno, do kdy a jak se můžete odvolat.

Určitě to udělejte! Jedna věc je, že váš zdravotní stav dle jejich posouzení je stabilizovaný, ale fakt, že pracujete na plný úvazek není zákonným důvodem pro snížení stupně ID! Zákon mluví pouze o pracovní schopnosti, takže by se vám musela zvýšit vaše pracovní schopnost… zkuste se podívat orientačně do přílohy vyhlášky https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#priloh Pokud vám chtějí dát pouze 1. stupeň – znamená to, že pokles pracovní schopnosti je nad 35 %. V příloze vyhlášky jsou rozpracované diagnózy, zkuste se tam najít a přečíst si popis, jestli opravdu odpovídá Vaší situaci.

Pro argumentaci k odvolání pak doporučuji použít popis individuálních podmínek, které v práci máte a díky tomu, můžete pracovat na plný úvazek.

Poté se přesvědčte, že komise měla k dispozici vaše aktuální lékařské zprávy a že opravdu vycházeli z aktuálních informací.

Pokud byste chtěla s odvoláním pomoci, doporučuji se obrátit na právní poradnu NRZP https://nrzp.cz/poradna/