Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Rád bych se zeptal, zda příspěvek na plat OZP zaměstnance, která má být podle vyhlášky 75% (max. 12.000,-) může úřad přiznat pouze ve výši 50%. (max 12.000,-).

Odpověď:

Maximální částka ve výši 12.000 Kč se vyplácí jen v případě, že je to alespoň 75% vynaložených mzdových nákladů ze strany zaměstnavatele. V případě, že by zaměstnavatel vynaložil méně, tak mu je pak pokrácena i výše příspěvku. Druhým případem pak může být to, že dotyčný člověk nemá invalidní důchod, ale pouze status osoby se zdravotním znevýhodněním.

Jestli jste si jistý, že ani jedna z těchto dvou variant se Vás netýká, tak se zcela jistě obraťte na daný úřad, protože zákon, alespoň co já vím, neumožňuje úřadu práce svévolně snižovat výši příspěvku na zaměstnávání.

Pokračování:

Dotaz:

Dám příklad, ať tomu porozumím. Všichni zaměstnanci (6 lidí) invalidní 1-3. stupeň. Jedná se o poloviční úvazky, kdy hrubá mzda se soc. a zdr. pojištěním činí 10000,- Kč. Má tedy zaměstnavatel ze zákona nárok na 75%, což by činilo 7500,-Kč na jednoho zaměstnance?

Případně mi není jasné, zda tam nehraje roli ten poloviční úvazek a tudíž poloviční příspěvek z těch 7500,-Kč.

Odůvodnění snížení příspěvku by mělo být, že je v našem okrese vysoká zaměstnanost a tudíž úřad nemá o zaměstnávání OZP příliš zájem.

Odpověď:

Ano, je to tak jak jste to popsal. Když bude superhrubá mzda, tedy včetně všech odvodů na straně zaměstnavatele 10.000 Kč, tak od ÚP dostanete 75%, tedy 7.500 Kč. Pokud by superhrubá mzda byla například 20.000, tak pak dosáhnete té maximální možné výše, tedy 12.000 Kč. Výše úvazku v tom nehraje žádnou roli! Je to pouze o těch nákladech na straně zaměstnavatele. Co se týká snížení bez odůvodnění, tak jak jsem psala, v tomto případě nemá ÚP možnost svévolně snižovat ani nijak upravovat výši. V zákoně je dáno, že pokud zaměstnavatel splní podmínky (tedy bezdlužnosti, podá žádost, splňuje 50% kvótu atd.), tak na příspěvek má nárok. Jiným případem je například příspěvek na vytvoření místa, tam může a nemusí ÚP vyhovět a může výši dávky upravit dle svých možností v rozpočtu.