Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Ráda bych se zeptala, jak mám postupovat, když jsem zaměstnavateli doložila svůj status osoby zdravotně znevýhodněné rozhodnutím ČSSZ, které jsem předložila i při vstupní lékařské prohlídce, ale poskytovatel pracovnělékařských služeb tuto skutečnost do vstupního posudku nezaznamenal. Zaměstnavatel mne tedy neevidoval jako OZZ a při prvních projevech zdravotních komplikací nastaly problémy. Nevím, zda zaměstnavatel postupoval správně, či zda lékař udělal chybu. Moje obtíže jsou podloženy psychiatrickou diagnózou a odborný lékař mne považuje za způsobilou k výkonu práce prodavačky.

Odpověď:

Musím zcela na rovinu říci, že jsem se s podobným dotazem ještě nesetkala. Když to vezmu od konce, tak je vlastně žádoucí, aby vás odborný lékař považoval na způsobilou k práci prodavačky, kdyby tomu tak nebylo, tak by s Vámi zaměstnavatel nikdy nemohl uzavřít pracovní smlouvu. Jinými slovy „pracovní“ lékař to vyhodnotil tak, že váš status nemá vliv na výkon dané profese a možná z toho důvodu nepředal zprávu zaměstnavateli – to je ale jen moje domněnka.

Na druhou stranu Váš zaměstnavatel, už jen proto, aby vás mohl započítat do přepočteného podílu, mohl čerpat slevy na dani, stejně tak, abyste vy mohla čerpat slevy na dani – potřebuje mít doklad i jasnou informaci o tom, že status OZZ máte. Pokud je to velký zaměstnavatel, tak se doklad dává mzdové účetní. To by tedy bylo dobré ověřit, zda tuto informaci skutečně má.

Možná bych Vašemu dotazu lépe rozuměla, pokud byste více popsala jaké problémy ve vztahu k zaměstnavateli nastaly. Samotný status OZZ, ani invalidní důchod, vás nikterak „nezvýhodňuje“ v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, respektive když například náhle dojde ke zhoršení zdravotního stavu a vy byste potřebovala volno, nebo jen třeba odejít z práce, tak na to nemáte žádné automatické právo.

Vše je na domluvě se zaměstnavatelem a de facto na jeho ochotě vyjít vám vstříc. Tato ochota má ale samozřejmě svoje limity s ohledem na druh práce či na to, jak často potřebujete vyjímku apod.

Proto je vždy dobré se snažit najít vždy nějaký kompromis, cestu, jak uspokojit obě strany.