Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Dobrý den, dlouhodobě, zhruba 10 let, se léčím na gafospasmus (písařská křeč) a oční tikovou poruchu. Budu brán, v případě zájmu o zaměstnání, jako osoba se zdravotním handicapem?

Odpověď:

Zaměstnavatel k tomu, aby na Vás mohl pohlížet jako na osobu se zdravotním postižením, potřebuje mít od Vás doklad od ČSSZ – a to buď přímo rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu anebo tzv. status osob se zdravotním znevýhodněním viz: https://www.cssz.cz/cz/ozz/

Tento status je takový předstupeň invalidního důchodu, neopravňuje Vás k žádné dávce, ale dává vám konkurenční výhodu u zaměstnavatele. Tedy zaměstnavatel si Vás může započítat do tzv. přepočteného stavu, může na Vás čerpat slevu na dani z příjmu a stejně tak Vy můžete čerpat slevy na dani.

V obou případech, ať už se rozhodnete pro žádost o invalidní důchod či o status osoby se zdravotním znevýhodněním, si nejprve promluvte s Vaším ošetřujícím lékařem, který pak musí psát zprávu pro ČSSZ. Ten by Vám měl nejlépe poradit, jakou možnost zvolit. Protože není rozhodující diagnóza samotná, jako její dopad na běžné lidské fungování a zejména pak na schopnost pracovat. Tak je to definováno v zákoně.