Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, jako je např. příspěvek či doplatek na bydlení, přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek, nemusí na Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Ministerstvo práce a sociálních věcí opět přistoupilo ke zjednodušení administrativy, což umožňuje vyhlášený nouzový stav. Po dobu jeho trvání tak není nutný zaručený elektronický podpis. Postup dnes (29. listopadu 2021) schválila i Vláda ČR.

Důvodem této úpravy je omezení osobního kontaktu, a tedy rizika šíření nákazy koronavirem. V neposlední řadě také maximální zjednodušení administrativy a urychlení zpracování podaných žádostí. Stejně jako tomu bylo během loňského roku.

„Potýkáme se s epidemií, která opět nabývá na síle. Počty nakažených výrazně překračují čísla z loňského roku. Zjednodušení papírování je v této složité době naprosto logický krok,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Apelujeme tímto na klienty, aby skutečně zvážili, jestli je nutné chodit na Úřad práce ČR osobně. Žádosti a jiné podklady je možné zasílat i jinou cestou. Kromě toho, že ochrání své zdraví, ušetří také čas strávený čekáním ve frontě,“ doplňuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Vyplněné formuláře je možné podávat elektronicky, tedy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem. Po dobu nouzového stavu není nutný zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli dávku vyplácenou ÚP ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

Další možností podání je pak zaslání žádostí a dalších podkladů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo v době úředních hodin odevzdání tiskopisů na podatelně či do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

Aby ÚP ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých webových stránkách (https://www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady informacni-letaky) a Facebooku návodné videospoty. V jejich rámci lidem radí nejen jak na vyplňování žádostí, ale diváci se také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na konkrétní dávku nebo kde najdou potřebné informace.

Další praktické podrobnosti jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách ÚP ČR – www.uradprace.cz. Lidé mohou využít i služeb „virtuálního asistenta“. V případě obecných dotazů se pak zájemci mohou obracet na Call centrum ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).

Další zjednodušení se týká přídavku na dítě, kdy v případě dosažení jeho zletilosti není nutné dokládat nezaopatřenost (např. potvrzení o studiu). Změna se týká také žádostí o opakující se dávky hmotné nouze. Ty je v této situaci možné podávat v místě, kde se žadatel zdržuje (nikoli pouze na kontaktním pracovišti ÚP ČR dle trvalého bydliště).

Tisková oddělení MPSV a ÚP ČR