Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Centrum pro výzkum neziskového sektoru vytvořilo na mapaneziskovek.cz interaktivní mapu neziskového sektoru. Mapa se orientuje na organizace, které Centrum považuje za tzv. nestátní neziskové organizace, kterých v České republice funguje zhruba 140 tisíc a výrazně se dotýkají života každého z nás.

Zahrnuje tyto právní formy: nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, organizační složky zahraničního nadačního fondu, organizační složky zahraniční nadace, spolky, církve a náboženské společnosti, evidované církevní právnické osoby, svazy církví a náboženských společností, pobočné spolky, zahraniční spolky a zahraniční pobočné spolky.

Tyto organizace najdeme jak v rámci poskytování služeb, které jsou dostupné široké veřejnosti (např. služby zdravotní či sociální atd.), ale jsou důležité i v rámci společenského života (např. sport, zájmová činnost, kultura, hasiči atd.).

Mapa nabízí komplexní informace o zastoupení zvolených právních forem nestátních neziskových organizací, jejich lokalizaci, počtu zaměstnanců, stáří a účelu (dle veřejných rejstříků i dle klasifikace Českého statistického úřadu – COPNI činnost a jí nadřazené COPNI obor).

V rámci mapy je možné dohledat konkrétní organizace s uvedeným názvem a identifikačním číslem dle místa jejich sídla. Podle zmíněných klíčových parametrů je také možné v mapě zvolené organizace dohledávat či filtrovat.

Nabízená mapa představuje výchozí bod celé série detailnějších map (Finančních toků v neziskovém sektoru, Zařízení registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, Zařízení registrovaných poskytovatelů zdravotních služeb a Subjektů zapojených do projektu GIVT), které portál MapaNeziskovek.cz nabízí.