Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ÚP ČR pomáhá OZP získat a udržet si práci Počet osob se zdravotním postižením (OZP), se kterými Úřad práce ČR loni uzavřel Individuální plán pracovní rehabilitace (IPPR), v meziročním srovnání roste. Zatímco v roce 2017 evidoval ÚP ČR celkem 420 takových dohod, v roce 2019 jich bylo 620. Oproti roku 2014 (74 IPPR) je pak nárůst více než pětinásobný. Vlivem pandemie sice loni počet uzavřených plánů klesl, ale v letošním roce se praxe v souvislosti s uvolňováním bezpečnostních opatření opět rozjíždí.

Pracovní rehabilitace je komplexní proces, který umožňuje OZP udržet si stávající zaměstnání a připravit se na povolání či pracovní činnosti, které jsou pro ně vhodné. Může zahrnovat poradenskou činnost, přípravu na budoucí povolání, přípravu k práci, specializované rekvalifikační kurzy, zprostředkování zaměstnání, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání, vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání a pro výkon jiné výdělečné činnosti.

Všechny tyto aktivity mohou využít lidé se zdravotním postižením nejen v době, kdy hledají zaměstnání, ale také tehdy, když zaměstnaní jsou, jejich zdravotní stav se změní a je třeba na tuto skutečnost adekvátně reagovat, aby si stávající práci dokázali udržet,“ upozorňuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Úřad práce ČR je připraven v tomto ohledu velmi úzce spolupracovat nejen s uchazeči a zaměstnavateli, jež už obdobnou zkušenost mají, ale také s těmi, kteří o takovém kroku uvažují. V případě zájmu o jakékoli informace či praktickou pomoc se mohou s důvěrou obrátit na naše specialisty,“ doplňuje ředitelka Odboru zaměstnanosti a EU z Generálního ředitelství ÚP ČR Eva Stratilová.

Pokud má člověk se zdravotním postižením zájem o zařazení do pracovní rehabilitace, může kontaktovat kterékoli pracoviště ÚP ČR v rámci kraje, v němž má trvalé bydliště či v místě bydliště, kde se obvykle zdržuje. Pověřený zaměstnanec s ním vypracuje Individuální plán pracovní rehabilitace, v jehož rámci zohlední potřeby, schopnosti, dovednosti a samozřejmě zdravotní způsobilost žadatele. Na základě dohodnutého harmonogramu pak probíhají aktivity, jejichž cílem je buď získání nové práce, nebo udržení té dosavadní. Více na https://www.uradprace.cz/web/cz/rehabilitace.

Pracovní rehabilitaci zajišťuje Úřad práce ČR ve spolupráci se zaměstnavateli, vzdělávacími a zdravotnickými zařízeními a s lékaři. Její součástí je také úhrada nákladů s ní spojených (např. cestovné). Jedním z prvních krajů, kde ÚP ČR v minulosti zaváděl prostřednictvím své krajské pobočky pracovní rehabilitaci postupně do praxe, bylo Pardubicko. Od roku 2005 se v tomto regionu daří zapojovat OZP do pracovního procesu. Velmi dobře funguje spolupráce ÚP ČR se sociálními partnery a zaměstnavateli v okrese Chrudim.

Už čtvrtým rokem zde poskytují zástupci Úřadu práce ČR specializované poradenské služby a konzultace klientům léčebny Luže – Košumberk. Výsledkem velmi dobré komunikace a dlouhodobých vztahů je nadstandardní péče,“ vyzdvihuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích Petr Klimpl.

Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele OZP v tomto regionu je společnost Ergotep d.i. V současné době u ní pracuje na 260 lidí se zdravotním postižením. Společně s ÚP ČR se podílí na přípravě a praktickém zaučení evidovaných uchazečů o zaměstnání, kteří by jinak měli velmi nízké šance na pracovní uplatnění.

Celkově z naší zkušenosti vyplývá, že nejefektivnější je tento nástroj u subjektů, které jsou zároveň zaměstnavatelem OZP a mohou následně po skončení přípravy k práci nabídnout trvalý pracovní poměr na chráněném trhu práce,“ říká Petra Černá, ředitelka útvaru integrační personalistiky družstva Ergotep v Proseči.

Pracovní rehabilitace pomohla získat zaměstnání i 43letému Adamu Leoši Drašnerovi. Od loňského roku pracuje ve skladu družstva.

Více než 10 let jsem v invalidním důchodu. Díky tomu, že mám zaměstnání, si připadám mnohem víc užitečný. Chci poděkovat specialistkám z Úřadu práce ČR, které mi pomohly tu práci dostat,“ shrnuje své pocity bývalý obchodní zástupce. Jak se tomuto klientovi daří v práci a jak pracovní rehabilitace pomáhá v praxi, se zájemci dozví v tomto videu – https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnanost-videa-s-titulky#rehab.

Ke konci června 2021 tvořily osoby se zdravotním postižením 14,4 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. V evidenci ÚP ČR jich bylo celkem 39 318.

Zaměstnavatelé pro ně nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 13 686 volných pracovních míst.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR