Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na zástupkyni ombudsmana Moniku Šimůnkovou se v minulém roce obrátily neziskové organizace zastupující práva neslyšících. Upozornily ji, že hlavní zpravodajská relace České televize – Události – není dostupná v archivu ČT ve znakovém jazyce. Znakový jazyk je přitom mateřským pro tisíce lidí v České republice a tito lidé mají právo na přístup k informacím v tomto svém primárním jazyce. Zástupkyně se proto obrátila na ředitele ČT Petra Dvořáka, který jejímu doporučení i přes technické problémy vyhověl a Události jsou od 1. března přístupné také v archivu ve znakovém jazyce.

“Jsem velmi ráda, že se nakonec podařilo přesvědčit Českou televizi, aby Události začala zpřístupňovat ve znakovém jazyce také ve svém archivu. Česká televize od počátku pandemie tlumočila Události do znakového jazyka, což jsme oceňovali, ale v této verzi pak nebyly dostupné v archivu, což se nyní vyřešilo. Zvláště v současné pandemické situaci je důležité, aby měli všichni dostupné kvalitní zpravodajské informace v jazyce, kterému rozumí. K tomu ostatně Česko zavazuje Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Ta stanovuje, že je Česká republika povinna poskytovat informace určené široké veřejnosti osobám s postižením v přístupných formátech a technologiích vhodných pro různé typy zdravotního postižení,” říká zástupkyně ombudsmana.

“Dostupnost informací pro uživatele českého znakového jazyka je v České republice dlouhodobým problémem a stále je před námi velký kus cesty. Velmi si vážíme iniciativy paní zástupkyně ombudsmana a rozhodnutí České televize. Tento krok je jedním z těch, které k bezbariérovému přístupu přispívají a doufáme, že takových rozhodnutí bude v budoucnu přibývat,” říká Marie Horáková, ředitelka Tichého světa.

“Nesmíme zapomínat, že všichni máme právo na stejný přístup k informacím, bez ohledu na to, zda jsme slyšící či neslyšící,” dodává Olga Blahovcová, vedoucí sociálních služeb Tichého světa.

“V organizaci ASNEP dlouhodobě vyvíjíme snahu, aby hlavní Události byly v internetovém archivu přístupné i s tlumočením do českého znakového jazyka. Jsme rádi, že se naše snahy vyplatily, a to díky spolupráci s mnoha odborníky. Jsme rádi, že je už v těchto dnech možné, aby lidé, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou sledovat Události v přímém vysílacím čase, měli nově možnost se na zprávy podívat později v archivu iVysílání. Díky tomuto technickému zajištění budou mít možnost sledovat aktuální dění,” říká za Radu asociace ASNEP Jindřich Mikulík.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv