Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Přestože se naší ekonomice dlouhodobě daří, je třeba se nadále věnovat těm, jejichž situace na trhu práce je nejistá či komplikovaná. To může být z důvodu věku, zdravotního hendikepu nebo péče o děti či příbuzné. Těmto i dalším osobám, které jsou (dlouhodobě) nezaměstnané, pomohou projekty, které lze realizovat v rámci nové výzvy Operačního programu Zaměstnanost.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 21. března 2019 výzvu č. 90 v celkovém objemu 400 mil. Kč. Polovina z této částky je k dispozici Moravskoslezskému, Karlovarskému a Ústeckému kraji, peníze jsou ale i pro zbývající kraje, s výjimkou hl. m. Prahy. Rozdělení zohledňuje přetrvávající, relativně vysokou míru nezaměstnanosti, která ve většině okresů Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje převyšuje průměr ČR.

Strukturálně znevýhodněné kraje budou podporovány v souladu s programem RE:START, který má prostřednictvím konkrétních opatření znovu nastartovat ekonomiku těchto regionů. Program je vysoce ceněn zástupci Evropské komise, kteří jej považují za vzor pro ostatní uhelné regiony v Evropě.

Pomoc bude zaměřena na uchazeče o zaměstnání a osoby neaktivní jako jsou osoby s nízkou úrovní kvalifikace, dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaní, osoby pečující o jiné závislé osoby nebo o malé děti, osoby se zdravotním postižením nebo osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let.

Aktivity podporované výzvou budou usilovat o zvýšení zaměstnanosti a aktivizaci těchto osob. Půjde například o poskytování poradenství, rekvalifikace či zprostředkování zaměstnání, včetně podpory flexibilních forem zaměstnání.

Žádosti o dotaci mohou vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace, kraje a obce podávat do 10. května 2019. Bližší informace k výzvě č. 90 jsou zveřejněny na www.esfcr.cz/vyzva-090-opz.

Tiskové oddělení MPSV