Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Už rok realizuje Úřad práce ČR projekt OUTPLACEMENT, jehož prostřednictvím pomáhá jak propouštěným zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům. Během uplynulých 12 měsíců dostalo šanci získat v co nejkratší době novou práci celkem 1 586 lidí, nejčastěji v administrativě, v technických a dělnických oborech. Téměř polovina z nich (777 osob) už nastoupila do dalšího zaměstnání a pětina podpořených (316) přešla k novému zaměstnavateli přímo od toho předchozího. Nejvíce zařazených klientů je v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. ÚP ČR má k dispozici stamiliony korun, které mohou pomoci více než 25 tisícům lidí.

OUTPLACEMENTU mohou využít zaměstnanci, kterým hrozí, že přijdou o práci kvůli propouštění, jsou ve výpovědní době nebo zaměstnanci, jimž končí pracovní poměr dohodou či na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.

 „U projektu OUTPLACEMENT je důležité, že pomáhá už v okamžiku, kdy jsou lidé ještě v pracovním poměru. Tím jim šetří cenný čas. Umožní zaměstnancům najít nové uplatnění nebo se včas rekvalifikovat. V optimálním případě plynule přejdou z jedné práce do druhé, aniž by vůbec museli být odkázáni na podporu v nezaměstnanosti, případně se tato doba zkrátí na nutné minimum. Navíc už tito lidé mají velmi brzy jasný plán, kam bude směřovat jejich kariéra,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

 Ta také připomíná, že projekt není určen jen pro případy hromadného propouštění, ale pomáhá všem, kteří ztrácí dosavadní práci.  

„OUTPLACEMENT je možné kombinovat s dalšími nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, například s rekvalifikacemi. Situace na trhu práce se rychle vyvíjí a už brzy projde značnými změnami. Pro spoustu lidí bude nutné se nové situaci přizpůsobit a stát jim v tom musí co nejvíce pomoci,“ dodává ministryně.

 „Jedinou podmínkou pro zapojení do projektu OUTPLACEMENT je, že se klienti zaevidují na Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. To znamená ještě v době, než o práci přijdou a jsou ve výpovědní době. Tento krok je velmi důležitý. Umíme lidem pomoci, ale je třeba, aby toto období nepropásli a obrátili se na Úřad práce ČR včas,“ zdůrazňuje generální ředitel ÚP ĆR Viktor Najmon.

OUTPLACEMENT pomáhá lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, jakou je ztráta zaměstnání. Umožňuje zaměstnavatelům, aby si proškolili své pracovníky dle svých potřeb, a tím pádem si je ponechali. Propouštěným zaměstnancům pomůže přejít z práce do práce, aby v ideálním případě nastoupili rovnou k dalšímu zaměstnavateli, aniž by se dostali do evidence ÚP ČR.

Firmám, které přijmou propouštěné pracovníky, poskytne Úřad práce ČR příspěvek na mzdu nových zaměstnanců, a to max. 15 tisíc Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců. Pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a potřebuje zaměstnance proškolit, přispěje mu úřad až 85 % z celkové částky určené na výdaje související se změnou nebo zvýšením kvalifikace nových či stávajících zaměstnanců. Zároveň plně uhradí mzdové náklady na zaměstnance po celou dobu jejich účasti na vzdělávání.

Na Úřad práce ČR se mohou obracet též zaměstnavatelé, kteří plánují snižování stavu svých zaměstnanců. I v těchto případech umí úřad pomoci. Po dohodě se zaměstnavatelem zajistí přímo na pracovišti mobilní poradenské středisko, kde jeho zástupci poradí odcházejícím zaměstnancům, jak dále postupovat, pokud jde o případnou evidenci na Úřadu práce ČR. Vytipují pro ně vhodná pracovní místa v regionu nebo třeba nasměrují na vhodnou rekvalifikaci.

Úřad práce ČR dosud díky programu podpořil vytvoření 508 nových pracovních míst. Na nich pracují jak ti účastníci, kteří přešli rovnou od stávajícího zaměstnavatele k novému, tak ti, kteří se na ÚP ČR zaevidovali jako zájemci o zaměstnání a následně jim úřad pomohl získat práci.

Kromě individuální péče mohou zařazení klienti, kteří se zaevidovali jako zájemci o zaměstnání, absolvovat celou řadu aktivit. Mimo jiné kariérové poradenství, poradenství a školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo proškolení v oblasti měkkých dovedností. Dosud tito zájemci absolvovali v součtu 4 689 individuálních schůzek se zaměstnanci ÚP ČR. V odůvodněných případech jim Úřad práce ČR přispívá i na cestovní výdaje spojené např. s dojížděním na kurzy nebo třeba hlídáním dětí.

V neposlední řadě mohou klienti absolvovat rekvalifikační kurzy. Prozatím jimi úspěšně prošla téměř stovka lidí. Největší zájem je o kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů skupiny C, E a profesní průkazy, dále o kurzy pro svářeče, pracovníky v elektrotechnice, obsluhu elektrovozíku, pracovníky v sociálních službách nebo třeba kurzy účetnictví. Kromě už zmíněné rekvalifikace ÚP ČR klientům také poradí, jak efektivně hledat práci, správně napsat životopis, vystupovat při přijímacích pohovorech či komunikovat s potenciálními zaměstnavateli.

Příběh Markéty Floriánové: Našla práci, která jí umožní péči o syna

Pomoci se dostalo i Markétě Floriánové, která musela vyměnit z rodinných důvodů časově náročné povolání v zahraniční firmě za práci, jež jí umožnila skloubit zaměstnání a péči o syna. „Minulý rok bohužel můj syn vážně onemocněl a já jsem musela ze dne na den skončit v práci nebo minimálně ji přerušit. A ve chvíli, když se syn uzdravil, tak jsem začala řešit, jakým způsobem se mohu znovu zapojit do práce. Obrátila jsem se na Úřad práce ČR, kde mě zaregistrovali jako zájemce o zaměstnání a dostala jsem nabídku vstoupit do projektu OUTPLACEMENT,“ popisuje podpořená klientka, která nyní pracuje na Základní škole v Chebu. Na nové pracovní místo získal její současný zaměstnavatel finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč měsíčně po dobu třičtvrtě roku. Tím ale její působení ve škole nekončí.

„Počítáme s paní Floriánovou i do budoucích let. Budeme nadále využívat této spolupráce v rámci dalších aktivit spojených s chodem školy,“ shrnuje ředitel ZŠ Pavel Černý.

Celý příběh paní Floriánové je k dispozici v tomto videu – https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnanost-videa-s-titulky#out_praxe.

Podrobné informace k projektu jsou k dispozici na webové stránce https://www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement. Zájemci mohou využít také speciální e-mail: outplacement@uradprace.cz.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR