Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Český statistický úřad při přípravě Sčítání lidu, domů a bytů 2021, které začalo o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března, pamatuje i na osoby se zrakovým, sluchovým a intelektovým postižením. I pro tyto skupiny obyvatel se specifickými potřebami by tak sčítání mělo být bezpečné a jednoduché.

Český statistický úřad při tvorbě webové prezentace scitani.cz, webového sčítacího formuláře a aplikace pro online sběr dat postupoval v souladu se zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Webová i mobilní aplikace pro vyplnění elektronického sčítacího formuláře jsou kompatibilní s nejrozšířenějšími asistivními technologiemi pro uživatele se zrakovým postižením, jako jsou odečítače obrazovky či zvětšovací programy.

„K snadnému vyplnění formuláře respondenty z řad občanů se zrakovým postižením přispívá například možnost použít standardní postupy pro práci s webovými stránkami bez zrakové kontroly, které tito uživatelé znají,“ říká Radek Pavlíček, specialista na přístupnost ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity.

„Lidem se sluchovým postižením poskytuje Český statistický úřad informace o sčítání ve třech videích – v obecném spotu k online fázi sčítání a ve dvou instruktážních videích k vyplnění elektronického a listinného sčítacího formuláře,“ doplňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Tato videa jsou opatřena jak českými titulky, tak překladem do českého znakového jazyka. Na jednotlivá videa se můžete podívat na webu scitani.cz a na YouTube kanále ČSÚ.

Během sčítání je pro osoby se sluchovým postižením připraven profesionální tlumočník, který prostřednictvím aplikace Microsoft Teams poskytne zájemcům rady v českém znakovém jazyce. Tlumočník dotazy zodpoví v termínech 29. března, 31. března, 5. dubna a 7. dubna, a to vždy od 9 do 11 hodin. V případě potřeby statistici tuto službu sluchově postiženým osobám prodlouží. Odkazy na připojení k této asistované informační podpoře jsou zveřejněny na webu sčítání.

Zástupcům organizací pomáhajících zdravotně postiženým statistici již 17. března v online semináři představili základní informace o sčítání a ukázali průchod elektronickým sčítacím formulářem. Webinář byl tlumočen do českého znakového jazyka a simultánně online přepisován. Záznam online semináře je rovněž zveřejněn na YouTube kanále ČSÚ.

Všeobecná povinnost se sečíst neznamená, že na splnění této povinnosti musí osoba zůstat sama, pokud má obtíže s vnímáním složitějších informací, jako je tomu například u osob s intelektovým postižením. Základním prvkem Sčítání 2021 je společný sčítací formulář, který je připraven tak, aby se jeho prostřednictvím sečetly všechny osoby žijící ve společné domácnosti, což může po dohodě učinit i jeden člen domácnosti za všechny ostatní. Osoby, kterým by z jakýchkoli důvodů činilo vyplnění formuláře obtíže, mohou požádat o pomoc s vyplněním i kteroukoli jinou osobu. U nezletilých a ve svéprávnosti omezených osob pak zákonná povinnost poskytnout potřebné údaje přechází na zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Informační podporu k nadcházejícímu sčítání a pomoc veřejnosti s vyplňováním sčítacích formulářů poskytuje od 12. března Kontaktní centrum Sčítání 2021. Centrum je v provozu denně od 8 do 22 hodin včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách 253 253 683 a 840 30 40 50. Na kontaktní centrum je také možné pokládat dotazy prostřednictvím
e-mailu
dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 je primárně připraveno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se mohou sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace dostupné v Google Play a App Store. Zákonnou povinnost tak mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. 

Zdroj: Sčítání 21