Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Statistická ročenka za rok 2020 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy.

Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2020 je členěna do jedenácti kapitol, z toho hlavní tabulkové části jsou řazeny do pěti kapitol, které obsahují údaje o vyplácených, přiznaných a zaniklých starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech a v neposlední řadě přináší důležité informace o změnách mezi stupni invalidního důchodu.

Z dat vyplývá, že Česká správa sociálního zabezpečení k 31. 12. 2020 vyplácela důchod 2 881 424 důchodcům v ČR a 99 992 důchodcům byl vyplácen důchod do zahraničí. Nejvyšší podíl na vyplácení důchodů do zahraničí tvoří tradičně Slovensko (35 493 důchodců), dále Německo (19 685 důchodců)
a Polsko (16 895 důchodců). Roční výdaje na důchody v roce 2020 činily 507,6 mld. Kč, přičemž v předchozím roce tyto výdaje dosáhly částky 459,3 mld. Kč.

Call centrum České správy sociálního zabezpečení pro poradenství v oblasti důchodových nároků v minulém roce vyřídilo dotazy 143 278 klientů. Klientské centrum (KC) ústředí ČSSZ řešilo v minulém roce celkem 33 458 požadavků klientů, přičemž mezi nejčastější důvody patřilo získání obecných informací o důchodu, důchodovém pojištění či dobách důchodového pojištění. Významný podíl na návštěvnosti KC ústředí ČSSZ představuje rovněž zájem o konzultace k budoucímu nároku na důchod a o informativní výpočet důchodu.

Více informací najdete na webových stránkách ČSSZ v sekci Statistiky nebo čtvrtletně aktualizované sekci Otevřená data a v přiložené Statistické ročence z oblasti důchodového pojištění 2020.

Zdroj: ČSSZ