Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Potřebovala bych si upřesnit jednu věc – zaměstnanec, který je OZP má v úmyslu požádat zaměstnavatele, který je uznaný zaměstnavatel UZ – o výplatu mzdy složenkou, je možné mu, tedy tomu zaměstnanci řádně srazit poplatek – poštovné z výplaty?

Odpověď:

Popravdě jsem se s tím dotazem nikdy dříve nesetkala a vzhledem k tomu, že se ani necítím být expertem na Zákoník práce, pouze zde vyjadřuji svůj názor. V paragrafu 142 Zákoníku práce je následující níže uvedená citace a mě z toho tedy vyplývá, že pokud si mzdu nevyberete v hotovosti, musí Vám jí zaměstnavatel na své náklady zaslat např. složenkou. Problém je, že pokud uznaný zaměstnavatel pobírá na Vaše pracovní místo dotace, musí de facto upřednostňovat výplatu bezhotovostní, protože jinak by nesplnil zákonné podmínky. Pokud chcete mít v této věci opravdu jistotu, prosím obraťte se na Inspektorát práce.

(3) Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty nebo není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit k výplatě z vážných důvodů, zašle mu zaměstnavatel mzdu nebo plat v pravidelném termínu výplaty, popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí, pokud se se zaměstnancem nedohodli na jiném termínu nebo způsobu výplaty.

(4) Zaměstnavatel se složitými provozními podmínkami pro výplatu mzdy nebo platu, pokud by byla výplata obtížná nebo neproveditelná, může zaměstnanci zaslat mzdu nebo plat na své náklady a nebezpečí, a to tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu.

(5) Při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.