Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Dobrý den,

syn pobírá od mládí invalidní důchod 3. stupně. Pomocí sociální rehabilitace si našel práci v družstvu invalidů a pracoval v chráněné dílně na půl úvazku, tj. 20 hodin týdně. Nyní dílna končí a zaměstnanci dostanou výpověď.

Hledám odpověď na otázku, zda má syn v této situaci oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně a ČSSZ z titulu ukončení zaměstnání. Současně bylo zaměstnancům sděleno, že za srpen a září nebudou vyplaceny mzdy. Je možné požádat úřad práce o výplatu náhrady mzdy?

Dále nás stále trápí obava, že synovi může být změněn stupeň invalidity z toho důvodu, že pracoval, i když na zkrácený úvazek. V posudku o invaliditě je uvedeno, že je schopen práce za zcela mimořádných podmínek. Práce pro něho byla opravdu přínosem, ale na volném pracovním trhu by to nezvládl. Přesto si chce i nadále hledat práci.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď:

Dobrý den,

oznamovací povinnost při ukončení zaměstnání platí pro zaměstnavatele – ten by měl vše oznámit zdravotním pojišťovnám a také okresní správě sociálního zabezpečení (v každém okresním a krajském městě sídlí OSSZ, v Praze PSSZ a v Brně MSSZ Brno), které má dát také evidenční list důchodového pojištění.

Evidenční list, zápočtový list (potvrzení o zaměstnání) a obvykle také posudek o pracovní činnosti a např. potvrzení o zdanitelných příjmech by měl dát i zaměstnanci. Jestliže zaměstnavatel propouští ve velkém, měl by informovat Úřad práce (ÚP). Vzhledem ke zvláštním okolnostem doporučujeme připravit se na spolupráci se zdravotní pojišťovnou (např. VZP), ÚP, okresními pracovišti ČSSZ s čímž by mohla pomoci ona služba sociální rehabilitace, kterou jste zmínila. Místo oznámení o nevyplacení mezd by se totiž obvykle dalo spíše očekávat vyplacení náhrady za nevyčerpanou dovolenou nebo vyplacení odstupného.

Pro postup skončení pracovního poměru jsou určující paragrafy § 48 až § 73a současného znění zákona č. 262/2006 Sb. tedy zákoníku práce. Pro osoby se zdravotním postižením navíc platí § 67 až § 84 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Dále obavy ze změny stupně invalidity mají i další lidé v podobné situaci, protože jsou případy, kdy se zdravotní stav lepší, pracovní schopnosti rozvíjejí nebo jsou dostupná vhodná pracovní místa. Není to ale přímo obvyklé. Pokud přesto na základě skutečností o pracovních schopnostech ČSSZ rozhodne takto nepříznivě, obrací se lidé na soudy a do doby rozhodnutí hledají finanční pomoc u nadací.