Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Dne 19.2.2019 mi končí pracovní neschopnost a zatím vše nasvědčuje tomu, že moje léčba bude pokračovat… Obvodní lékař mi řekl, že v tomto případě bych přešla do invalidního důchodu (nevím, jaký stupeň).

Chtěla bych se tedy zeptat, jak to bude se mnou ve vztahu s mým zaměstnavatelem. Předpokládám, že do práce ani na částečný úvazek zatím nebudu moci nastoupit a tudíž nevím:

a) zda mi zaměstnavatel musí i nadále držet místo

b) v případě, že ne, zda mám nárok na nějaké odstupné

c) musím podat sama výpověď

Odpověď:

Pokusím se odpovědi rozdělit do dvou témat. Pokud Vám váš ošetřující lékař de facto sdělil, že Vaše zdravotní obtíže jsou trvalého rázu, ze své podstaty opravdu máte nárok na invalidní důchod. Nevím, jestli jste již zjišťovala, jak se o něj žádá a další záležitosti. Tak Vám to jen ve zkratce napíši. Žádost musíte podat Vy osobně a to na místně příslušné Správě sociálního zabezpečení. Správní řízení o invalidních důchodu je z mé zkušenosti většinou otázkou několika měsíců a to zejména z důvodu, že ČSSZ žádá ošetřujícího lékaře o sepsání posudku a pak tato dokumentace postupuje k lékařské posudkové komisi ČSSZ, která může rozhodnout buď bez vaší přítomnosti, nebo si Vás předvolají. Až poté se dozvíte, zda jste ID dostala a v jakém stupni a také v jaké výši.

Obecně vzato invalidní důchod Vám nezabraňuje pracovat, řekla bych, že naopak stát očekává, že pracovat budete (částky důchodu většinou nestačí na živobytí), byť za změněných podmínek jako je zkrácený úvazek, změna náplně práce apod. Pokud je Váš zaměstnavatel rozumný, tak se s Vámi dohodne na některé z úprav, protože jednak je pro něj levnější udržet si stávajícího pracovníka než hledat a zaučovat nového a pak je to také velká podpora pro zaměstnavatele, pokud zaměstnávají právě osoby s invalidním důchodem (daňové slevy a plnění povinného podílu a mnohé další).

Co se týká Vašeho konkrétního dotazu, také jsem pro jistotu požádala o právní výklad jinde a čekám na odpověď, ale v zásadě zaměstnavatel nemá vůči Vám žádnou povinnost. Z naší zkušenosti nejvíce funguje takové lidské a zejména pak funkční vysvětlení toho, co můžete a co nesmíte a návrh toho, jak můžete dále pokračovat v práci. Zaměstnavatelé často OZP zaměstnance propouští z obyčejného strachu, že se něco na pracovišti stane, že ten člověk bude stále doma apod. Když jim ale popravdě vysvětlíte např. že snížení na 1/2 úvazek Vám umožní pracovat a současně stíhat i rehabilitace a více o sebe pečovat, je to zcela jiné vyjednávací pozice.