Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Mám ZTP/P a jsem několik měsíců veden na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání.

Rád bych získal příspěvek na podnikání (uzpůsobení pracoviště atd.) jako OSVČ, tedy uzavřel dohodu o zřízení pracovního místa pro OZP OSVČ.

Prosím o odpověď na dotaz, zda je nutnou podmínkou pro uzavření této dohody a získání příspěvku na zřízení tohoto místa evidence invalidního žadatele na úřadě práce jako uchazeče o zaměstnání? Z internetu jsem dohledal, že se to týká společensky účelných míst. Jak je tomu u osob pobírajících invalidní důchod 3. stupně, kteří sice nemají zaměstnání, ale nejsou vedeni na úřadě práce jako uchazeči o zaměstnání, nevím.

Odpověď:

Ano, máte pravdu, že společensky účelné pracovní místo je určeno jen pro ty, kteří jsou evidováni na ÚP, tedy jen pro osoby v 1. a 2. stupni ID. Prosím neberte to z mé strany jako snahu o vyhýbavou odpověď, ale vřele bych Vám doporučila se obrátit přímo na váš spádový úřad práce, se kterým byste žádost řešil. Setkala jsem se totiž již mnohokrát s tím, že každý úřad práce měl v některých ohledech rozdílná pravidla (je to dáno i mírou nezaměstnanosti v kraji a jejich rozpočtem). Nerada bych Vás proto uvedla neúmyslně v omyl. Obecně vzato mohu říci, že podpory tohoto druhy, o který i Vy máte zájem, nebyly vázány na dlouhodobou nezaměstnanost. Pro jistotu si to prosím ověřte na ÚP.