Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt Edurama

Projekt EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Edurama je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je vznik komplexního interaktivního digitálního vzdělávacího zdroje pro Ekologické vzdělávání – portál Edurama, který bude obsahovat učivo důležité pro komplexní ekologické vzdělávání pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ. Tímto dojde ke zkvalitnění školní výuky.

 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU : CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012413
Začátek projektu: 1. 12. 2019

Konec projektu: 31. 5. 2022

Pokud jste vyučující, najdete zde jednoduše použitelné doplňkové materiály pro výuku využitelné pro práci ve škole nebo při distanční výuce, a to jak pro výklad, tak pro procvičování znalostí žáky.
Pokud jste žák nebo rodič, pak se Vám obsah jistě také hodí pro vlastní přípravu. Autorský obsah portálu je podán v souvislostech a doplněn o metodické pokyny pro přímé použití ve výuce.