Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Od 1. července platí právní úprava, která uznává zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Od 1. července platí právní úprava, která uznává zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Za ty jsou považovány ty firmy, kterým Úřad práce České republiky (ÚP ČR) od 1. 1. 2018 poskytoval příspěvek podle § 78 zákona o zaměstnanosti, ve znění účinném do 31. 12. 2017, a zároveň splňují zákonem stanovené podmínky. Chtějí-li tito zaměstnavatelé žádat o příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce, musí mít s ÚP ČR uzavřenou „Dohodu o uznání za zaměstnavatele osob se zdravotním postižením“ (dohoda o uznání).

Splnění podmínek pro uzavření dohody o uznání ověřuje ÚP ČR, a to i provedením místního šetření přímo na pracovištích zaměstnavatele. Jednou z těchto podmínek je bezhotovostní výplata mzdy nebo platu 80 % zaměstnancům se zdravotním postižením.

ÚP ČR bude posuzovat podmínku bezhotovostní výplaty zvlášť za jednotlivé měsíce v průběhu sledovaného období, tedy v průběhu 12 měsíců, které předcházejí dni, kdy zaměstnavatel podal žádost o uzavření dohody o uznání. Dohodu o uznání pak ÚP ČR uzavře se zaměstnavateli na dobu 3 let. Přesto však není možné vyloučit, že některý ze zaměstnavatelů ani na základě takto upravené metodiky předmětnou podmínku nesplní.