Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Lidé po poranění míchy všech věkových skupin jsou značně rizikovou skupinou velmi ohroženou onemocněním COVID-19. Jejich organismus totiž nepracuje v důsledku poranění míchy zcela správně a to se týká bohužel i imunity. Celou situaci navíc mohou zhoršovat další komplikace, které se s poraněním míchy pojí i běžně, jako močové infekce, cukrovka, proleženiny (dekubity), horší dechové funkce, zvláště u tetraplegiků. Mnozí lékaři – specialisté navíc nyní neordinují, výpadky má i asistence.

Odborné instituce a zařízení spojují své síly v boji s koronavirem a na komunitním portálu Vozejkov.cz zřizují rozcestník pomoci. Zde najdou vozíčkáři všechna známá doporučení šitá jim na míru, odborné texty, rady, nabídky pomoci. Česká asociace paraplegiků – CZEPA, Centrum Paraple a ParaCENTRUM poskytují své služby zatím distančně, s plánem obnovení normálního fungování po odeznění nejrizikovějšího období. V případě naléhavé potřeby jsou všechna tato zařízení připravena o okamžitou pomoc v místě bydliště.

A jak probíhá nyní péče o ty, kteří utrpěli úraz s poškozením míchy? „Lidé s akutně vzniklou míšní lézí jsou i nadále přijímáni na spinální jednotky, ale mohou být přechodně v izolačním režimu, dokud testy nevyloučí přítomnost nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Spinální rehabilitační jednotky rehabilitačních ústavů jsou připraveny přijímat pacienty ze spinálních jednotek, pokud budou mít dostatek nezbytných ochranných pomůcek. Některá pracoviště budou zavádět dvoutýdenní karanténu. Dále bude platit zákaz návštěv. Všechna tato epidemiologická opatření jsou nezbytná, protože zavlečení infekce koronovirem by mohlo být pro naše pacienty život ohrožující“ uvádí Jiří Kříž, primář Spinální jednotky FN Motol a předseda České společnosti pro míšní léze. Pro potřeby konzultace jsou k dispozici telefonní linky na odborná zařízení dostupná na komunitním portálu Vozejkov či na stránkách dotčených organizací.

„Odborníci asociace CZEPA poskytují poradenství přes email, telefonicky nebo on-line v poradně na Vozejkově a v terénu i prostřednictvím peer mentorů. Žádného klienta nenecháme v nouzi. Ve spolupráci s firmou Zdravý design jsme rozeslali na 300 látkových roušek vozíčkářům a jejich pečujícím a díky společnosti Alza jsme zásobili kvalitními jednorázovými ochrannými pomůckami Rehabilitační ústav Hrabyně a rehabilitační centrum Rehafit, kde je velký nedostatek ochranných pomůcek“, uvedla Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA.

„Centrum Paraple předčasně ukončilo poskytovanou pobytovou službu sociální rehabilitace k 13. 3. 2020 a převedlo své zaměstnance na režim domácího pracoviště a na překážky v práci. Většina aktuálních nařízení nedovoluje poskytování služby, tak jak je v Centru Paraple nastavena, proto intenzivně pracujeme na úpravě služby a zajišťujeme potřebné ochranné pomůcky k jejímu vykonávání. Pobytovou službu plánujeme obnovit ještě v první polovině roku, ovšem s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji situace. Podobně jako CZEPA realizujeme vzdáleně odborné sociální poradenství a jsme připravení pro konzultaci v terénu v místě bydliště klienta s málopočetnými týmy terapeutů.“

Vozejkov.cz