Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., uděluje stipendium na celou dobu studia ročně 30 – 35 studentům s pohybovým postižením. Sociální program Škola bez bariér realizuje ze svých vlastních prostředků od roku 2003. Celkově v něm studovalo a studuje 335 studentů v bakalářském a magisterském studiu v 10 oborech.

Metropolitní univerzita Praha má již 222 absolventů a desítky z nich získaly trvalé zaměstnání buď přímo na MUP, nebo jinde.

Studujte Cestovní ruch

Buďte úspěšní v oboru, který vás bude bavit.
Baví vás více praxe než teoretické modely?
Nastartujte svoji kariéru v cestovním ruchu a poznávejte svět.

PROČ STUDOVAT

• Získáte kvalitní vzdělání a široké možnosti uplatnění na pozicích manažerů a specialistů v perspektivním oboru.
• Při studiu je kladen velký důraz na intenzivnější propojení s odbornou praxí.
• Obsah studia byl konzultován s představiteli významných podniků, profesních asociací a institucí veřejné správy.
• Studijní program zahrnuje rozsáhlou nabídku praxí a stáží, přednášky předních expertů a top manažerů, exkurze v podnicích, atd.
• Navážete spolupráci s budoucími zaměstnavateli nebo objevíte příležitosti pro vlastní podnikání.
• Působení absolventů v mezinárodním podnikání je podpořeno jedinečnou nabídkou zahraničních studijních pobytů a pracovních stáží.
• Získáte znalosti a praktické dovednosti z fungování e-commerce a využití nových technologií v cestovním ruchu.
• Tým zkušených pedagogů nabízí individuální přístup a moderně koncipované studium, které vás bude bavit.

KAM PO STUDIU

• e-commerce se specializací na online cestovní ruch
• cestovní kanceláře a agentury
• mezinárodní hotelové řetězce
• kongresový cestovní ruch a event management
• management a marketing destinací
• Česká centrála cestovního ruchu (CzechTourism), ministerstva a krajské úřady
• mezinárodní a profesní asociace
• management gastronomických zařízení
• lázeňský cestovní ruch
• přístupný (bezbariérový) cestovní ruch
• vlastní podnikání, start-upy

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO KONCE ZÁŘÍ

VÍCE INFORMACÍ

Mgr. Stanislava Zahálková
stanislava.zahalkova@mup.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 – Strašnice
www.mup.cz