Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Letos uplyne padesát let od zavedení jednotného státního dozoru nad bezpečností práce. 1. ledna 1969 vznikl Český úřad bezpečnosti práce, který v tehdejším Československu sjednotil odlišné dozorové orgány pečující o ochranu zdraví pracujících. Od něho pak vede cesta k dnešnímu Státnímu úřadu inspekce práce (SÚIP).

Významným milníkem v historii SÚIP se pak stal rok 2005, kdy byl přijatý nový zákon o inspekci práce. Díky němu dostaly orgány dohlížející na bezpečnost práce mnohem více pravomocí. A z Českého úřadu bezpečnosti práce se stal Státní úřad inspekce práce.

 V roce 2011 se pak kontroly SÚIP rozšířily i o oblast zaměstnanosti. Nově mohli pracovníci dohlížet na nelegální zaměstnávání, nebo kontrolovat povinné plnění zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

„Ačkoliv se v průběhu let role státního dohledu nad bezpečností práce postupně rozrostla o oblasti kontroly pracovněprávních vztahů a dodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti, stále jeho primárním úkolem zůstává dohled nad úrovní ochrany životů a zdraví zaměstnanců v České republice. Pro každého z nás je život blízkých tou nejvyšší možnou hodnotou,“ říká generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

Role Státního úřadu inspekce práce nespočívá pouze v kontrolní oblasti. Zaměřuje se také na osvětu a prevenci. Dobrým příkladem je tzv. Bezpečný podnik, program realizovaný SÚIP pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Jeho držiteli je v současnosti 79 společností. Pro oceněné firmy je to potvrzení, že pro zdraví svých zaměstnanců dělají více, než jim nařizuje zákon a vytvářejí jim skutečně bezpečné pracovní prostředí.

Práce SÚIP v číslech

Loni provedli inspektoři u zaměstnavatelů 28 206 kontrol. Z toho 9 092 kontrol bylo zaměřeno na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení. Oblastní inspektoráty práce kromě toho provedly 851 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů.

Celkem bylo u zaměstnavatelů zjištěno 34 914 nedostatků, 20 324 z nich se týkalo přímo bezpečnosti práce. Zaměstnavatelé se nejčastěji dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců.

Tiskové oddělení MPSV