Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poslanecká sněmovna schválila ve III. čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, sněmovní tisk 267. Návrh novely zákona iniciovala NRZP ČR a byl vypracován za spolupráce pana poslance Víta Kaňkovského. Návrh zákona však podepsali poslankyně a poslanci napříč politickými stranami.

Tisk 267 rozšiřuje spektrum zdravotních postižení, na která bude moci být přiznán příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Návrh zákona rozšiřuje spektrum diagnóz o další skupiny onemocnění osob, které sice nemají těžké postižení nosného či pohybového aparátu, ale jejich mobilita je výrazně narušena jejich závažnými interními chorobami. Konkrétně se jedná o pacienty s těžkým postižením srdce, s těžkým plicním onemocněním či se závažným postižením cév dolních končetin. Všechna tato onemocnění v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují mobilitu člověka, a to v některých případech ještě hůř než u osob, které mají poruchu nosného či pohybového aparátu.

V rámci projednávání zákona byly přijaty další pozměňovací návrhy. Do výčtu onemocnění, která rozšiřují spektrum osob s nárokem na přiznání dávky, byly zařazeny ještě osoby bez obou horních končetin. Dále byl přijat pozměňovací návrh na zvýšení koeficientu pro přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla, a to na 16 – ti násobek životního minima společně posuzovaných osob. Tento návrh směřuje k tomu, aby nárok na příspěvek zůstal také lidem s těžkým zdravotním postižením, kteří jsou schopni si zároveň vydělávat svou prací. Poslanecká sněmovna odmítla ve III. čtení návrh na zvýšení příspěvku na schodišťové plošiny ze 400 000,- Kč na 500 000,- Kč.

Novelu zákona bude nyní projednávat Senát a to pravděpodobně přibližně v polovině měsíce srpna. Pokud Senát zákon schválí, mohl by být legislativní proces ukončen po podpisu pana prezidenta v měsíci září 2019. Jeho účinnost, by pravděpodobně byla od 1. 1. 2020.

Zdroj: NRZP