Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NFOZP se angažuje a vždy se angažovat bude ve ve věcech, které se týkají překážek na cestách do zaměstnání a v dopravním systému v Praze. V dubnu prezentoval Ropid na dopravním výboru hlavního města projekt změny provozu autobusových zastávek na princip zastavení “na znamení”. Projekt byl přijat a zaveden měl být v létě, což však vzbudilo řadu ohlasů lidí, kterým by tato změna zkomplikovala život.

Napsali jsme tedy dopis panu primátorovi a radním na Magistrát hlavního města Prahy o zvážení celého projektu.
Na dopis přišla tato reakce:

Chceme být v této věci aktivní a vše dovést do konečného cíle, který bude vyhovovat všem. Původně plánovaný termín byl odvolán, další jednání na magistrátu jsou plánována po letních prázdninách.