Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prostřednictvím 13 regionálních projektů „Šance na práci“ nabízí Úřad práce ČR pomoc s pracovním uplatněním těm, kteří ztratili zaměstnání a nedaří se jim delší dobu najít nové. Pomůže i klientům po rodičovské dovolené, lidem ve vyšším věku, osobám se zdravotním postižením, absolventům bez praxe nebo třeba těm, kteří si potřebují zvýšit kvalifikaci. Celkem má Úřad práce ČR k dispozici na podporu zvýšení zaměstnanosti těchto cílových skupin přes 373 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Už během prvních měsíců do projektů vstoupilo celkem 773 lidí. Přes polovinu z nich tvoří ti, kteří jsou dlouhodobě bez práce, zhruba stovka je pak navíc ve věku 55 let a starší. Úřad práce ČR počítá s tím, že do projektů zařadí na čtyři tisícovky klientů a více než 3 500 lidí projde některou z forem poradenství. Klientům ÚP ČR nabízí mj. rekvalifikační kurzy, proškolení ve finanční gramotnosti, sestavení plánu osobnostního rozvoje i poradenství v oblasti přípravy na pracovní pohovor. Účastníci rekvalifikačních a motivačně-vzdělávacích programů mohou získat také finanční příspěvek na úhradu jízdného, stravného či ubytovaní.

„Jsme největší pomáhající organizace v ČR. Prostřednictvím projektu Šance na práci se zaměřujeme na skupiny uchazečů, kde je vyšší riziko dlouhodobé nezaměstnanosti. Jsou to zejména mladí lidé do 29 let bez praxe nebo naopak uchazeči nad 55 let, osoby se zdravotním postižením, rodiče malých dětí, nezaměstnaní s nízkou kvalifikací, národnostní menšiny, pečující osoby nebo třeba žáci a studenti posledních ročníků škol,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Daniel Krištof.

Cílené poradenství šité na míru

Základem projektů je individuální nebo skupinové poradenství. Úřad práce ČR nejdříve pečlivě projde konkrétní situaci daného účastníka. Na základě toho zjistí, jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Pak společně s klientem vytvoří individuální plán, který mu pomůže zvýšit jeho atraktivitu na pracovním trhu. V rámci poradenství se naučí, jak efektivně hledat práci či správně napsat životopis a motivační dopis. Projde tzv. testem zájmů, který mu pomůže zvolit pro něj nejvhodnější profesi. Tedy, zda je založením například spíše technický nebo třeba vůdčí typ. V neposlední řadě absolvuje přípravu na pohovor u zaměstnavatele, při němž může klienta, pokud je to třeba, doprovázet i zástupce ÚP ČR. V případě, že se daný účastník potýká např. s finančními problémy, nasměruje ho ÚP ČR na neziskové organizace, jako jsou třeba dluhové poradny.

Celoživotní vzdělávání jako šance na úspěch

Jednou z klíčových aktivit, které pomáhají v pracovním uplatnění, je celoživotní vzdělávání. Proto ÚP ČR pomáhá klientům vybrat a následně financovat nejvhodnější rekvalifikaci. A to zejména takovou, co je zaměřena na získání odborných znalostí a dovedností podle aktuálních požadavků zaměstnavatelů.

Jednou z cílových skupin projektů jsou i mladiství. Důležitou aktivitou je proto tzv. „Návrat do vzdělávání“. Tento nástroj motivuje mladé lidi k návratu do školy, což zvyšuje jejich šance na získání práce. Účastníci absolvují „Přípravný program“, tedy dlouhodobou skupinovou poradenskou a edukační aktivitu, jež účastníka připraví ke vstupu do vzdělávání. ÚP ČR může přispět i na školní pomůcky, cestovné, stravné a ubytování.

Příspěvky i pro zaměstnavatele

Úřad práce ČR v rámci projektů nabízí příspěvky i zaměstnavatelům, kteří přijmou účastníka projektu. A to až po dobu 12 měsíců na společensky účelné pracovní místo. Zaměstnavatelé mohou využít též možnosti vytvoření sdíleného pracovního místa pro dva nebo více pracovníků s flexibilním pracovním časem. Díky tomu mohou současně poskytnout více pracovních příležitostí, aniž by překročili stanovený týdenní limit pracovní doby (standardně 40 hodin).

Další možností finanční pomoci je pak příspěvek na zapracování, jež pomáhá pokrýt náklady na nového zaměstnance. Týká se případů, kdy zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému ÚP ČR věnuje zvýšenou péči. Úřad jej může vyplácet až 3 měsíce ve výši až do poloviny minimální mzdy.

V případě zájmu se zájemci jak ze strany klientů, tak zaměstnavatelů, mohou obracet na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Zdroj: Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR