Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prezident republiky podepsal v pátek dne 8. února 2019 osm zákonů, mezi nimi zákon ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Novela navyšuje příspěvek na péči (PnP) pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby, nebo jim služby neposkytuje dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Jde-li o stupeň III (těžká závislost), bude příspěvek činit 12 800 Kč (u dětí 13 900 Kč), a jde-li o stupeň IV (úplná závislost), bude příspěvek činit 19 200 Kč.