Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

S blížícím se koncem roku by měly zpozornět firmy zaměstnávající lidi s postižením. Pokud nestihnou zaplatit všechny povinné daně a odvody do posledního kalendářního dne, přijdou o příspěvek na zaměstnávání lidí s postižením.

Každého čtvrt roku totiž mohou žádat o příspěvek na částečnou úhradu platů, mezd a dalších nákladů spojených se zaměstnáváním lidí s postižením. Příspěvek pokryje 75 % skutečně vynaložených prostředků, na osobu jde maximálně o 12 000 Kč. O příspěvek se žádá zpětně vždy za uplynulé čtvrtletí a jednou z klíčových podmínek jeho přiznání je prokázání bezdlužnosti k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí. Nestačí přitom, aby byly všechny platby odeslané, ale musí být nejpozději poslední kalendářní den čtvrtletí i připsány na příslušných účtech. Na konci roku je to vždy ještě komplikovanější větším počtem volných dnů okolo Vánoc a Silvestra. Ombudsmanka se vícekrát setkala s případy, kdy firmy uhradily platby včas, ty však nebyly připsány do 31. 12., ale až nejbližší pracovní den, tj. 2. 1. Z pohledu zákona tím ale firma nesplnila podmínky a o příspěvek za uplynulé čtvrtletí přišla.

Více o tom zde: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/zamestnavate-lidi-s-postizenim-dejte-si-pozor-na-konec-ctvrtleti/