Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Novelou zákoníku práce, která vstoupila v platnost 19. září 2023, se provádí transpozice několika evropských směrnic a přináší řadu novinek a pozitivních změn pro zaměstnavatele i zaměstnance a výhody pro pracující rodiče, pečující osoby a dohodáře.

Mezi klíčové změny patří zakotvení práce na dálku. Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací. Novinkou bude mimo jiné možnost poskytnout zaměstnancům na home office náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu. Takzvaným dohodářům přináší novela větší předvídatelnost práce a právo na dovolenou. Novela rovněž modernizuje doručování v pracovněprávních vztazích, a to s ohledem na postup digitalizace a potřeby praxe.

Pro přehled o těchto a dalších změnách, MPSV vytvořilo stránku Transpoziční novela zákoníku práce