Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) během roku 2020 dosáhlo řady velkých úspěchů. Letošní rok navíc významně ovlivnila koronavirová krize. Díky programu Antivirus se podařilo zachránit stovky tisíc pracovních míst a stal se tak nejlépe fungujícím vládním opatřením v boji proti koronavirové krizi. Mezi další úspěchy roku 2020 se dá počítat také zvýšení minimální mzdy a důchodů, nebo schválení náhradního výživného.

ANTIVIRUS

V březnu 2020 se povedlo MPSV ve velmi krátkém čase připravit cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus, kterým ministerstvo reagovalo na nečekanou pandemickou situaci a potřebu udržet pracovní místa u zaměstnavatelů zasažených přímo či nepřímo šířením nákazy COVID-19 a souvisejícími ochrannými opatřeními jak v České republice, tak v zahraničí. V rámci programu jsou zaměstnavatelům poskytovány finanční příspěvky na náhrady mezd.

Program Antivirus byl jedním z prvních podpůrných programů vlády, schválený již 31. března 2020. Jeho realizace byla zahájena 6. dubna 2020. MPSV a Úřadu práce ČR se podařilo vyrovnat se s vysokým zájmem o tuto formu podpory a v drtivé většině případů dostat finanční prostředky k zaměstnavatelům ve velice krátkém čase. Jedná se o nejrozsáhlejší program zaměstnanosti v historii České republiky.

Od jeho zahájení do něj vstoupilo přes 65 tisíc zaměstnavatelů (každý 5. zaměstnavatel ve mzdové sféře), přispěl k podpoře udržení zaměstnání víc než 900 tisícům zaměstnancům (každý 4. zaměstnanec ve mzdové sféře) a bylo vyplaceno přes 24,5 mld. Kč. I ze strany organizací zastupujících zaměstnavatele se ozývá, že se jedná o jeden z nejdůležitějších nástrojů podpory.

„COVIDOVÁ PODPORA“

Všechny resorty musely zareagovat na situaci kolem pandemie. MPSV nebylo výjimkou. A musely se zavádět speciální opatření:

 • Ošetřovné -> úprava nároku na ošetřovné po dobu platnosti krizových opatření vlády. Více informací ZDE.

 • Podpora OSVČ -> došlo k prominutí platit zálohy za období březen až srpen 2020 na pojistné na důchodové pojištění. Více informací ZDE.

 • Nepojistné dávky -> úprava podmínek nároku na přídavek na dítě a na příspěvek na bydlení. Více informací ZDE.

 • COVID MOP -> nepojistná dávka hmotné nouze určená všem, kterým výrazně poklesly příjmy v důsledku pandemie COVID. Více informací ZDE.

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová letos prosadila mimořádný jednorázový příspěvek všem důchodcům ve výši 5 000 Kč. Příspěvek se týká všech příjemců důchodu, Praha, 4. ledna 2021 pomůže 2,4 milionům starobních důchodců, více než 400 tisícům invalidních důchodců, 24 tisícům vdovců a vdov a téměř 33 tisícům sirotků.

NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

V prosinci bylo o 15 letech diskuzí schváleno náhradní výživné. Zákon pomůže dětem samoživitelek a samoživitelů, na které druhý rodič neplatí výživné. Pečující rodiče budou moci o náhradní výživné požádat přes Úřad práce ČR, a to ve výši stanovené soudem, nejvýše však 3000 Kč. Zákon bude platit od 1. července 2021.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA

MPSV prosadilo další růst minimální mzdy. Od 1. ledna 2021 se zvýší o 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste ze 87,30 Kč na 90,50 Kč.

ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

Maximální částka příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýšila na 12 800 Kč. MPSV navíc operativně zareagovalo na pandemickou situaci a připravilo zákon, jímž byly dočasně odstraněny některé podmínky jinak nezbytné k poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti (včetně programu Antivirus). Například byla zrušena povinnost zaměstnavatelů dokládat bezdlužnosti, jestliže žádají o příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti, resp. o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce.

Došlo tak významnému snížení administrativní zátěže jak samotných zaměstnavatelů, tak příslušných institucí, vůči nimž musí být příjemci veřejných prostředků bez dluhů.

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

MPSV v době koronaviru realizovalo několik mimořádných dotačních titulů, na podporu jak zaměstnanců v sociálních službách, tak i na krytí zvýšených nákladů. Do poloviny prosince bylo v těchto dotačních titulech vyplaceno více jak 3,7 mld Kč. V rámci dotace na odměny pracovníků sociálních služeb za práci v období 13.3. – 31.5. bylo vyplaceno přes 2 miliardy Kč pro více jak 93 tisíc pracovníků ze 4 406 služeb z celkového počtu cca 5 800. Dotaci sociálním službám na pokrytí vícenákladů a výpadku zdrojů v důsledku pandemie využilo v prvním kolem 2 409 a ve druhém kole 3 695 sociálních služeb a celkem bylo vyplaceno přes 1,6 miliardy Kč. MPSV dále vyplatilo mimořádné dotace stovkám sociálních služeb v rámci individuálních žádostí.

VYŠŠÍ PLATY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MPSV se podařilo prosadit růst platů v sociálních službách. Od 1.1. 2021 porostou platy zaměstnancům v sociálních službách o 10 %. Ve státním rozpočtu je plánované navýšení platů v sociálních službách zohledněno.

Tiskové oddělení MPSV