Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

S ohledem na současnou situaci týkající se šíření viru COVID-19 byl vydán první metodický pokyn zaměřený na pracovně právní problematiku.

Materiál je zveřejněn na oficiálních stránkám Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) pod linkem https://www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti.

V průběhu dalších dnů bude docházet k doplňování a aktualizaci metodických pokynů pro různé oblasti, a proto věnujte zvýšenou pozornost webovým stránkám MPSV, kde budou všechny materiály průběžně zveřejňovány.