Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Lidé s handicapem dostanou víc peněz na mobilitu, nová pravidla má také příspěvek na zvláštní pomůcku. Kdo přesně na dávky dosáhne a jak na žádost? Napoví přehled dávek pro zdravotně postižené.

Zmírnit finanční dopady zdravotního postižení pomáhá stát prostřednictvím několika dávek: příspěvku na zvláštní pomůcku a příspěvku na mobilitu. Další úlevy zdravotně a tělesně postiženým přiznává průkaz osob se zdravotním postižením (OZP). Poradíme, kdo má na jednotlivé dávky nárok a kde žádat.

Příspěvek na mobilitu a průkaz osoby se zdravotním postižením
Na příspěvek na mobilitu dosáhnete, pokud vám úřad práce přizná průkaz ZTP nebo ZTP/P. Nejprve je proto nutné doručit na kontaktní pracoviště úřadu práce Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením.

Úřad práce předá žádost posudkovému lékaři okresní správy sociálního zabezpečení, který určí, jak jste na tom s pohyblivostí a schopností orientace. Jako podklad pro vydání rozhodnutí mu poslouží tiskopis vyplněný ošetřujícím lékařem – ošetřující lékař si vás proto může pozvat na kontrolní lékařskou prohlídku.

Na základě posudku úřad práce stanoví typ průkazky:

  • TP: pro osoby se středně těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace
  • ZTP: pro osoby s těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace
  • ZTP/P: pro osoby se zvlášť těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace, které potřebují průvodce

S jednotlivými typy průkazů jsou spojené určité úlevy:

  • Držitelé průkazu TP mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.
  • Držitelé průkazu ZTP mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, zdarma jízdné v tramvaji, autobusu a metru, slevu pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.
  • Držitelé průkazu ZTP/P mají vedle výhod uvedených v předchozích dvou bodech nárok bezplatně (nebo se slevou) cestovat i s doprovodem.

Držitelům posledních dvou typů průkazů – ZTP a ZTP/P – pak automaticky vzniká nárok na příspěvek na mobilitu. O příspěvek je ovšem potřeba požádat. Vyplněnou žádost podejte na kontaktním pracovišti úřadu práce. O dávku smí žádat pouze osoby starší jednoho roku (v některých případech tedy zákonní zástupci), pokud se samy nebo s doprovodem pravidelně dopravují.

Výše příspěvku je pro obě skupiny stejná – 550 korun měsíčně. Příspěvek na mobilitu vyplácí úřad práce za každý měsíc zpětně.