Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2020 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna dojde k dalšímu rekordnímu růstu důchodů, minimální mzdy a spolu s ní všech úrovní zaručené mzdy. MPSV pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) se podařilo po dlouhých 12 letech nalézt podporu pro navýšení rodičovského příspěvku.

VYŠŠÍ DŮCHODY

Důchody v příštím roce porostou o víc než dříve zákonem stanovenou valorizaci.
A to v průměru o 900 Kč, což znamená nárůst o 6,7 %.
Navýšení důchodů bude, stejně jako vloni, nejvyšší v historii. Průměrný starobní důchod, který je v současnosti 13 500 Kč, by měl od ledna roku 2020 dosahovat 14 400 Kč.
Důchody, jak starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2020 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2019 takto:

  • základní výměra důchodu se zvýší o 220 Kč na 3 490 Kč
  • Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,2 % a navíc o pevnou částku 151 Kč

Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O zvýšení důchodu bude všem příjemcům důchodu zasláno písemné oznámení.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje minimální mzda, a to z 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin.
Minimální hodinová mzda vzroste ze 79,80 Kč na 87,30 Kč. Jedná se o historicky nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991.
Společně s úrovní minimální mzdy, kterou v ČR pobírá zhruba 150 tisíc lidí, dojde také k růstu nejnižších úrovní zaručené mzdy, a to o 1250 až 2500 Kč měsíčně z nynějších 13 350 až 26 700 Kč na 14 600 až 29 200 Kč.
Zaručená mzda se vyplácí v osmi stupních a představuje nejnižší výdělek dle odbornosti, náročnosti a zodpovědnosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Celková výše rodičovského příspěvku se od 1. 1. 2020 po 12 letech bez navýšení zvýší o 80 000 Kč, a to z dnešních 220 000 na 300 000 Kč, u 2 a více dětí narozených současně (vícerčat) dojde k navýšení celkové částky z 330 000 na 450 000 Kč.
Navýšení platí pro rodiče, kteří budou k 1. 1. 2020 aktivně čerpat rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let a pro rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. 1. 2020.
Rodiny, které nemohly doložit příjem, mají od 1. 1. 2020 nárok na vyšší měsíční čerpání.
Nová maximální hranice čerpání se zvyšuje ze 7 600 Kč na 10 000 Kč, v případě vícerčat až na 15 000 Kč měsíčně.
Společně s navýšením rodičovského příspěvku dojde k navýšení měsíčního limitu pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči, např. v jeslích/dětské skupině, ze 46 na 92 hodin.
Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.

eNESCHOPENKA

Podle novely zákona o nemocenském pojištění od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky.
Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Vyřizování pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní a přinese výhody, jak pro pacienty, tak pro zaměstnavatele, stejně jako pro ošetřující lékaře.

PLATY VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ A STÁTNÍ SLUŽBĚ

Platy zaměstnanců ve veřejné sféře vzrostou plošně o 1 500 Kč. Ti nejhůře placení si polepší ještě více, protože dojde ke zrušení 1. platové tabulky, kam tito zaměstnanci spadají. Nově budou od příštího roku zařazeni do lépe honorované 2. platové tabulky například kuchaři, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích, pracovníci v kultuře ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízení. Tito zaměstnanci si zařazením do 2. platové tabulky polepší zhruba o dalších 3,5 %.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ U OSVČ

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dochází od 1. 1. 2020 především k těmto změnám:

  • částka průměrné mzdy pro účely pojistného v roce 2020 je 34 835 Kč
  • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 672 080 Kč
  • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 83 603 Kč ročně,
  • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 8 709 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 544 Kč,
  • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 484 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 018 Kč.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

S účinností od 1. ledna 2020 se zvyšují redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění, a to: v 1. redukční hranici na částku 1 162 Kč, ve 2. redukční hranici na částku 1 742 Kč a ve 3. redukční hranici na částku 3 484 Kč

ZVÝŠENÍ NÁHRAD ZA PRACOVNÍ ÚRAZ A NEMOC Z POVOLÁNÍ

Od 1. ledna 2020 se zvýší náhrady za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu či nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících. Zvýší se totiž průměrný příjem, ze kterého jsou náhrady vypočteny. Poroste stejně jako procentní výměra důchodů, která se navýší o 5,2 procenta a k tomu ještě o 151 korun.
Náhrada po úrazu či nemoci z povolání představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci, který zahrnuje vydělanou částku i případný invalidní důchod. Tento rozdíl pak dorovnávají zaměstnavatelé ze svého pojištění. Pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání, odpovídá náhrada části jeho průměrného výdělku před úmrtím.

ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

Maximální částka příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvyšuje z 12 000 Kč na 12 800 Kč. Nově bude moci vláda vydávat nařízení, kterým lze příspěvek zvýšit v návaznosti na růst mzdových nákladů.

Tiskové oddělení MPSV